Art terapija u radu sa decom sa smetnjama u razvoju

„Art terapija“ predstavlja terapijsku upotrebu umetnosti i to u okviru profesionalnih odnosa, kod ljudi koji su imali iskustva sa nekom bolešću ili traumom. Kod ljudi koji žele da utiču na lični razvoj.

„Art terapija“ može se primenjivati kod dece, adolescenata, odraslih i starih. Primenjuje se u terapiji: depresija, anksioznosti mentalnih i emocionalnih problema, zavisnosti, porodičnih problema, kod različitih trauma kao i fizičkih, kognitivnih i neuroloških problema.

„Art terapija“ i njen cilj

Cilj art terapije nije da nauči dete da crta i slika. Cilj je da na ovaj način izražava svoja osećanja ili savlada određene probleme.

Art terapijske tehnike crtanja forme u radu sa decom sa posebnim potrebama:

Crtanje ravne i zakrivljene linije

Kroz crtanje pravih i krivih linija dete razvija grafomotorne sposobnosti koje su preduslov za uspešno savladavanje veštine pisanja. Dete razvija, finu i grubu motoriku, koordinaciju pokreta oko-ruku.

Rad na pesku, pirinču, grizu

Ove vežbe se koriste za razvoj grube i fine motorike, podsticanje razvoja pravca pokreta i koordinacija oko-ruka. Dete u vazduhu crta prave i krive linije. Crtanje linija u vazduhu nastavlja se crtanjem linija olovkom na pesku, pirnču, grizu u zavisnosti od materijala koji koristimo.

Linije na pesku su tragovi pokreta koje dete ostavlja. Linije se razlikuju, po velicini, dubini, mogu da budu isprekidane.

Primer:

Prilikom crtanja na pesku defektolog postavlja dete ispred sebe. Nastavnik crta na pesku krivu liniju. Ttrag pokreta se ne uklanja već dete crta po zadatom modelu koji vidi na pesku (grizu, pirinču). Ukoliko je dete ovladalo ovim korakom prelazimo na sledeći korak. Defektolog crta na pesku liniju, potom je obriše. Dete na osnovu sećanja crta liniju koju je nastavnik obrisao.

Rad vodenim bojama na mokrom papiru i bojama za prste

Prvi korak:

Deca čine ritmički potez četkicom i vodom na listu papira velikog formata dok ne nakvase list. Poželjno je da papir bude mekši i deblji. Četkica treba biti mekana i gusta da bi mogla primiti mnogo vodene boje. Oštre dlačice četkice će oštetiti papir.

Drugi korak:

Ritmički potez četkicom i bojom. Deca čine ritmički potez četkicom na vlažnom listu papira, koristeći jednu osnovnu boju. Papir ne treba da bude previše mokar da se boje ne bi razlivale. Suvišnu vodu i vazdušne balončiće nastavnik pažljivo odstrani krpom ili sunđerom.

Bojenje prstima

Bojenje prstima kod dece uvek izaziva posebno interesovanje. Dete na zadatom crtežu otiskuje prstima boju. Defektolog kontroliše amplitude pokreta ukoliko dete ne može samo da otiskuje boju. U tom slučaju nastavnik vodi detetovu ruko do boje i pomaže mu prilikom otiska.

Na taj način razvija se kreativnost, pozitivna osećanja, koordinacija oko – ruka..

Otiskivanje pomoću tupfera

Dete otiskuje boju na papir pomoću tupfera. Tupfer se nalazi u štipaljci. Dete samostalno ili uz pomoć defektologa u zavisnosti od njegovih mogućnosti, umače tupfer u boju, a potom otiskuje boju na papir. Dete pomoću tri prsta drži štipaljku, što predstavlja dobru vežbu za pravilno držanje olovke u ruci prilikom pisanja, kao i pravilno držanje pribora za jelo.

Crtanje forme u ogledalu

Kao pripremne vežbe za pisanje, a i u radu sa decom sa disleksijom veoma su korisne vežbe crtanja forme kao u ogledalu. Ono što nacrta defektolog to crta dete samo ili uz pomoć nastavnika. Na ovaj način mogu se crtati različite forme: veliko, malo, krug kvadrat,trougao u jednom smeru ili promenljivo. U početku se kreće od jednostavnih oblika ka složenijim

Autori:
©  Milena Ljubić Urošević, Vera Jovanović

1 Коментар
  • Posted 23/03/2018 09:03
    Аутор: Marija

    Ovo je divno. Svaka čast. Hvala na predlogu. Prabaću sa klincima.

Остави коментар

11 − nine =