OŠ ``Novi Beograd``
(011) 30-17-491
Pranje ruku-igrom do veštine

Pranje ruku-igrom do veštine

Od najranijeg uzrasta prioritetni oblik komunikacije deteta sa najbližom sredinom je interakcija na nivou igre. U početku obično inicirana od strane najbližih..