ОШ ``Нови Београд``
(011) 30-17-491

Хоризонталне обуке

Израда сликовних распореда за ученике са сметњама у развоју

Израда сликовних распореда за ученике са сметњама у развоју

Дидактичка средства – визуелни распореди су осмишљени како би сви ученици продуженог боравка могли њиме да се користе ради: изражавања својих потреба, оријентисања у простору и времену, разумели која су правила понашања важећа за време боравка у учионици продуженог боравка, лакше комуникације са својим наставницима, вршњацима итд. 

Здрав доручак – Fare una colazione sana

Здрав доручак – Fare una colazione sana

Тема радионице: „Здрав доручак – Fare una colazione sana” 24. марта 2023. године. Организатори радионице: Живка Васић, Рената Лукенић Гаши и Катарина Симић. Ученици разреда VII1 су на практичан начин научили и применили нова знања која су врло корисна у свакодневном животу. Дали смо примере здравог и нездравог доручка, научили смо да припремимо слан и сладак сендвич. Научили смо неке…

Поремећаји везивања

Поремећаји везивања

Приврженост и поремећаји привржености у детињству Тежња ка успостављању односа привржености дубоко је укорењена у људској природи. Потреба детета да буде привржено некој заштитничкој фигури исто је толико базична и важна као и потреба детета за храном. (Вероника Ишпановић) Теорија о пореклу и развоју привржености Џона Болбија (John Bowlby, 1907-1990.) и радови његових следбеника током протеклих 30 година значајно су…

Brain gym

Brain gym

Игре које су се до пре двадесетак година играле напољу као што су шугице , ледни чика , школице , ластиш… су данашњој деци углавном непознате

Бројалице и њихов значај

Бројалице и њихов значај

Koreni Brojalice su prisutne u svim kulturama, svakoj zemlji, narodu, selu i gradu. То su „kratke dečje pesmice koje služe za razbrajanje dece u igri, koje, istovremeno, mogu biti veoma pogodne za razvijanje osećaja za ritam” (Pedagoški leksikon, 1996, str. 56). Kako Tekstovi brojalica obično se izgovaraju – recituju što potvrđuje sledeća definicija. Brojalice su „kratke dečje pesmе koje se…