ОШ ``Нови Београд``
(011) 30-17-491

Стручно усавршавање

Perkins international academy – образовање ученика са вишеструким тешкоћама и сензоричким тешкоћама

Perkins international academy – образовање ученика са вишеструким тешкоћама и сензоричким тешкоћама

Перкинс интернационална академија се бави приступом у раду, односно представља метод у дефектолошком раду са ученицима који имају вишеструке сметње у развоју. Првенствено се полази од уверења да сва деца (без обзира на врсту и степен сметњи) могу да уче, да свако дете може да комуницира (комуникација није искључиво вербална постоје и други путеви), и да се свако дете може…

Мултидисциплинарни приступи у едукацији и рехабилитацији

Мултидисциплинарни приступи у едукацији и рехабилитацији

Стручне сараднице ОШ „Нови Београд“ учествовале су у 6. Међународној конференцији: „Мултидисциплинарни приступи у едукацији и рехабилитацији“. На овој конференцији која окупља стручњаке различитих професија из области образовања, социјалне и здравствене заштите, психолог Биљана Стефановић и социјални радник Ана Огњановић презентовале су свој ауторски рад: „Саветодавни рад са родитељима/старатељима ученика са сметњама у развоју“. У раду је хронолошки приказан саветодавни…

Конференција „Чувам те“

Конференција „Чувам те“

Одржана је конференција под називом „Чувам те“ на којој су говорили стручњаци из области превенције вршњачког насиља. Представник наше школе на овој

Научно засновани модели третмана у раду са децом са аутизмом

Научно засновани модели третмана у раду са децом са аутизмом

Stručno usavršavanje zaposlenih Naučno zasnovani modeli tretmana u radu sa decom sa autizmom, edukacija održana u OŠ „Novi Beograd“ . Organizacija i realizacija Organizator je nevladina organizacija “Pomoć porodici”, a predavač je jedan od najvećih stručnjaka za autizam, prof.dr Nenad Glumbić. Edukaciju su otvorili, u ime domaćina Milunika Petrović direktorka škole i dr Stevan Nestorov, u ispred organizacije Pomoć porodici.…