Израда сликовних распореда за ученике са сметњама у развоју

Дидактичка средства – визуелни распореди су осмишљени како би сви ученици продуженог боравка могли њиме да се користе ради: изражавања својих потреба, оријентисања у простору и времену, разумели која су правила понашања важећа за време боравка у учионици продуженог боравка, лакше комуникације са својим наставницима, вршњацима итд. 

Остави коментар

7 + sixteen =