Мултидисциплинарни приступи у едукацији и рехабилитацији

Стручне сараднице ОШ „Нови Београд“ учествовале су у 6. Међународној конференцији: „Мултидисциплинарни приступи у едукацији и рехабилитацији“. На овој конференцији која окупља стручњаке различитих професија из области образовања, социјалне и здравствене заштите, психолог Биљана Стефановић и социјални радник Ана Огњановић презентовале су свој ауторски рад: „Саветодавни рад са родитељима/старатељима ученика са сметњама у развоју“. У раду је хронолошки приказан саветодавни рад са родитељима/старатељима наших ученик од њиховог уписа до завршетка основношколског образовања и преласка у наредни ниво образовања. Као основни елементи анализе обухваћени су: родитељи/старатељи ученика са сметњама у развоју, социјални радник  и психолог као носиоци саветовања и школа за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом као место анализе. Уместо закључка на крају рада дате су препоруке за унапређивање сарадње са родитељима, међу сарадницима и свим другим чиниоцима образовања. Апстракт рада је објављен у штампаном Зборнику радова а исти ће бити доступан и у ПДФ формату у наредном периоду на сајту удружења дефектолога, едукатора-рехабилитатора „СТОЛ“  http://udruzenje-defektologa.ba/

Остави коментар

3 × 1 =