Научно засновани модели третмана у раду са децом са аутизмом

Stručno usavršavanje zaposlenih

Naučno zasnovani modeli tretmana u radu sa decom sa autizmom, edukacija održana u OŠ „Novi Beograd“ .

Organizacija i realizacija

Organizator je nevladina organizacija “Pomoć porodici”, a predavač je jedan od najvećih stručnjaka za autizam, prof.dr Nenad Glumbić.

Edukaciju su otvorili, u ime domaćina Milunika Petrović direktorka škole i dr Stevan Nestorov, u ispred organizacije Pomoć porodici.

Tema

Profesor je govorio o prevalenciji autizma u opštoj populaciji. Cilj ove edukacije je bio podizanje kompetencija defektologa za primenu naučno dokazanih intervencija i efikasnih metoda u radu sa osobama iz spectra autizma.

Trend

U praksi vidimo da se u radu sa decom sa autizmom i dalje primenjuje čitav niz komplementarnih tretmana koje po efikasnosti možemo podeliti u nekoliko katergorija: tretmani za koje nema dokaza o efikasnosti, dokazano neefikasni tretmani i tretmani koji su rizični.

Putokazi

Shodno tome, na ovoj edukaciji su se defektolozi upoznali sa mogućnostima intervencija koje su zasnovane na dokazima i to pre svega sa bihevioralnim intervencijama.

Остави коментар

four × three =