ОШ ``Нови Београд``
(011) 30-17-491

О школи

ОШ „Нови Београд“

Основна школа Нови Београд је школа за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом

ОШ Нови Београд се налази на адреси Народних хероја 12 на Новом Београду

Основна школа Нови Београд је место где се деца са сметњама у развоју уче социјалним вештинама, усвајају знања и развијају своје психофизичке капацитете.

Тим стручњака различитих професија креира програме и стратегије за рад са децом различитих развојних тешкоћа. Остварује сарадњу са свим васпитно – образовним установама из локалне средине и у сарадњи са стручним тимовима тих установа изналази најбоља решења за превазилажење проблема у одвијању васпитно – образовног процеса са децом са развојним сметњама.

Мисија наше школе је поспешивање психофизичког развоја, усвајање знања, подстицање социјализације и осамостаљивања ученика са сметњама у развоју..

Школа остварује подршку у образовању деце са сметњама у развоју и то посебним програмима, асистивном технологијом и професионалним компетенцијама наставника.

Визија основне школе Нови Београд је модерна школа за ученике са различитим развојним сметњама.

Отворена за пружање образовно-васпитне подршке свим ученицима са сметњама у развоју на територији Новог Београда и шире.

Школа подстиче лични развој ученика, негује толеранцију, креативност и индивидуалност. Организују се дружења, такмичења и други видови подршке.

Наставници се, према својим афинитетима, специјализују за поједине области рада кроз разрађен систем стручног усавршавања.

Историјат

Историјат основне школе
Нови Београд

1970.
Пошели смо скромно без сопствене школске зграде

1982.
Као „специјална школа“ добијамо сосптвену зграду

2005.
Постајемо школа за децу за децу са посебним потребама

2018.
Од 2018. до данас носимо назив Школа за децу са сметњама у развоју и инвалидидтетом

Рекли су о нама:

Данас, кад размислим, одлука да моје дете крене баш у ову школу била је и више него исправна. У почетку сам мислила да је безбедност за децу најважнија, међутим брзо сам схватила да љубав, топлина и стручност свих запослених чине да школа за Јована буде други дом у чијем загрљају је сигуран и вољен баш као да је у мом.

Слађана Орбан, мајка

Kао будућем дефектологу ова школа ми је прави пример постојања стручности, истрајности, посвећености и озбиљности, уклопљених у циљу извлачења максимума из сваког детета. У правом смислу, школа по њиховој мери.

Миљана стаменковић, апсолвент и персонални асистент

Колектив

Упознајте нас

Александра Ћирковић

Дефектолог-олигофренолог

Миљана Здравковић

Дипломирани дефектолог

Александра Николић

Дефектолог-олигофренолог

Татјана Радовић

Медицинска сестра

АДРЕСАНародних хероја 12
11070 Нови Београд

ТЕЛЕФОН(011) 30 17 491(011) 30 17 492

Е - ПОШТАosnovnaskolanbgd11070nbgd@gmail.com

Пратите нас

Пратите нас на Инстаграму и погледајте
фотографије из живота наше школе