Perkins international academy – образовање ученика са вишеструким тешкоћама и сензоричким тешкоћама

Перкинс интернационална академија се бави приступом у раду, односно представља метод у дефектолошком раду са ученицима који имају вишеструке сметње у развоју. Првенствено се полази од уверења да сва деца (без обзира на врсту и степен сметњи) могу да уче, да свако дете може да комуницира (комуникација није искључиво вербална постоје и други путеви), и да се свако дете може укључити у друштвену заједницу уколико се његови потенцијали максимално користе у одговарајућем, подстицајном окружењу.

Који су то изазови са којима се сусрећу практичари у раду са ученицима са вишеструким тешкоћама? Деца са вишеструким сметњама имају најчешће придружена стања и сметње које додатно утичу на свакодневно функционисање као што су: сензорне, моторичке, интелектуалне, емоционалне потешкоће, хроничне болести и друге здравствене сметње… Такође, ова деца се сусрећу са бројним баријерама приликом комуминкације,склапања социјалних интеракција, учења нових вештина,задовољавања физиолошких потреба и сл.због чега је неопходно пружити им подршку и прилагодити услове за рад.Ова деца имају смањене прилике за случајно учење али оно што је значајно имају способност учења и комуникације које ми дефектолози треба да потпомогнемо на адекватан начин.У зависности од придружених сметњи код ученика са вишеструким сметњама један од канала у учењу на који се најчешће ослањамо је додир.

  • Обучавање ученика да се корсте чулом додира као каналом учења (татктилна табла, „тиха“ књига, активни и пасивни додир)

У раду са ученицима са вишеструким сметњама од велике важности је креирати такво окружење које подстиче писменост код ученика.

Један од видова подстицања свакодневне писмености у нашој школи у раду са ученицима са вишеструким тешкоћама представља корићење календара.

Како користимо календаре:

1.Први календар – Календар са предметом ,предмет који представља активност у

кутији и кутија за одлагање, која означава „готово“ , крај активности.

  • Календар од два предмета – један се користи као најава активности а други се

користи у самој активности и кутија за „готово“.

2. Календар са фотографијом предмета и кутијом за крај активности.

3.Календар са цртежом предмета и кутијом за крај активности.

Календари користе предмете, фотографије и цртеже у зависности од самог детета и

његових индивидуалних способности и могућности.

Важно је да у свакој активности у раду са ученицима са вишеструким сметњама постоји јасно дефинисан почетак, средина и крај.

Календари се могу користити и за активности у току дана или за секвенце унутар једне

активности на начин прилагођен индивидуалним карактеристикама сваког детета.

Улога и значај календара у раду са децом са вишеструким сметњама:

  • Успоставњање рутина,
  • Емоционална сигурност,
  • Почетно описмењавање,
  • Развој памћења,
  • Успостављање комуникације о предметима и догађајима,
  • Умирујући ефекат код ишчекивања активности која следи,
  • Развој социјалних вештина.
  • Регулисање понашања…

Бранка Арамбашић

Остави коментар

20 + twenty =