Potraga za piletom – igra za decu

U situaciji kada je neophodno da slobodno vreme provodimo u kući, deca su uglavnom upućena na elektronske sadržaje (tv, tablet, mobilni telefon)

Međutim, vreme možemo kvalitetno provesti i na drugi način. Кako bi vam dali ideju podsetićemo se na dečiju igru, koja će biti interesantna svim ukućanima a koju mi u borvaku ponekad igramo.

„Potraga za sakrivenim piletom“

Evo jednog veoma zanimljivljivog načina da se igrate traženja skrivenog predmeta.

Ovo je jednostavna igra sa dva ili više igrača, u kojoj skrivač treba da sakrije pile. Može biti nacrtano na papiru, igračka, može žuta lopta ili pak neki predmet u jednoj prostoriji (npr. dnevna ili spavaća soba). Tada se kreće u potragu za piletom dok skrivač peva pesmu:

„Imali smo pile,malo pile,
jedno malo pile od pola kile,
ali pile nestade, idi pa ga traži,
možda će se javiti, daj mu šaku raži.“

Ova pesmica se ponavlja i peva dok se pile ne nađe.

Ton, ritam i jačina

Pesma se peva u istom ritmu ali skrivač vodi računa da jačina pevanja ukazuje na blizinu trgača sakrivenom piletu. Što je tragač bliži peva se glasnije, što je udaljeniji peva se sve tiše i tiše. Na taj način dete će slušajući pesmicu, usmeriti svoje kretanje ka piletu.

Pogledajmo video snimak, da utvrdimo pravila igre i naučimo melodiju pesme:

Igrom podstičemo

Potraga za skrivenim predmetom podstiče decu da: razvijaju maštu, sposobnost rešavanja problema, socijalne sposobnosti, osećaj za timski rad, razvijanje osećaja za ravnotežu, snalaženja u prostoru, koordinacije pokreta.

Igre koje spajaju pokret, kretanje i pevanje, pomažu deci da: razviju osećaj za ritam, da razvijaju govor i pravilan izgovor, auditivnu percepciju.

Ovom igrom razvija se sposobnost razlikovanja tišeg i glasnijeg tona. Takođe, kroz ovu igru, koja je veoma zanimljiva za decu, uvežbava se sposobnost usmeravanja pažnje na zadatak i stiče se osobina istrajnosti i upornosti u radu.

Toplo – hladno

Sakriveno pile se može igrati i na drugačiji način.

Sem pevanja ove pesmice, možemo usmeravati dete rečima toplo-hladno ili tapšanjem, u sporijem i bržem ritmu.

Tokom igre, mogli biste se podsetiti i nekih domaćih životinja, kao i njihovih mladunaca ili upoznati decu sa različitim vrstama žitarica.

Uživajte u igri i druženju 🙂

Остави коментар

two × one =