Programi

Programi i organizacija rada

Napravi promenu u životu deteta
sa smetnjama u razvoju

Rekli su o nama

Danas, kad razmislim, odluka da moje dete krene baš u ovu školu bila je i više nego ispravna. U početku sam mislila da je bezbednost za decu najvažnija, međutim brzo sam shvatila da ljubav, toplina i stručnost svih zaposlenih čine da škola za Jovana bude drugi dom u čijem zagrljaju je siguran i voljen baš kao da je u mom.

Slađana Orban, majka

Kao budućem defektologu ova škola mi je pravi primer postojanja stručnosti, istrajnosti, posvećenosti i ozbiljnosti, uklopljenih u cilju izvlačenja maksimuma iz svakog deteta. U pravom smislu, škola po njihovoj meri.

Miljana Stamenković, apsolvent i personalni asistent

Ovde možete pronaći sve o obrazovanju i vaspitanju deteta sa posebnim potrebama.

Petar Petrović

Petar Petrović

Upis

Do školske klupe
u tri koraka