Радна свеска – Упаривање воћа

Дидактичка средства

Дидактичка средства представљају скуп практичних и очигледних средстава која помажу усвајању знања и вештина и реализовању образовно-васпитног процеса.

Циљ израде дидактичких средстава јесте да ученици на очигледан, једноставан и занимљив начин усвајају програмске садржаје, унапређују и јачају већ стечено знање и стичу нова знања и вештине на примерен начин и у складу са могућностима сваког појединца.

Дидактичка средства се перципирају путем чула (аудитивно, визуелно, тактилно и интеграцијом свих чула).

Радна свеска Воће – упаривањe

Као један пример навешћемо радну свеску која је намењена за идентификацију и упаривање истих појмова (воће).

Ево како смо је направили

Поступак израде радне свеске „Воће“

Радна свеска садржи једну пластифицирану страну на којој је приказано воће, 12 пластифицираних картица са чичак траком за упаривање и 3 пластифициране стране са по 4 приказана воћа које треба упарити са истим таквим воћем са картица.

Радни листићи – Графомоторне вежбе – кликом ОВДЕ

Идеје за коришћење радне свеске

  • проширивање појмовне мреже,
  • богаћење речника,
  • именовање воћа,
  • повезивање истих именованих појмова
Остави коментар

5 × 4 =