Оброк за наше ђаке

У нашој школи сваког дана за наше ђаке обезбеђени су оброци – доручак, ручак и ужине и као такви сигурно да помажу кућном буџету. Ове године сарадњу смо остварили са компанијом Лидо доо који је лидер у кетеринг пословању. Они свакодневно снабдевају велики број школа и предшкослих установа међу којима је и ОШ Нови Београд.

Јеловник

Приказ јеловника у ОШ Нови Београд. Ужина, ужина са напитком и ручак

Превоз и исхрана су субвенционисани од стране Секретаријата за образовање и дечију заштиту

Табеларни приказ јеловника

Норматив *Препоручени дневни унос енергије и макронутријената се односи на нормално ухрањену вртићку децу и ученике оба пола који су умерено физички активни. Исхрана деце у школским установама прописан је Правилником о ближим условима и начину остваривања исхране у предшколским установама (Службени гласник РС 39/18) и Правилником о ближим условима за организовање, остваривање и праћење исхране ученика у основној школи („Сл. гласник РС“, бр. 68/2018). Имајући у виду да се су прописане различите вредности у зависности од узраста и пола детета, у табели су дате вредности које представљају просек прописаних потреба у енергији, хранљивим и заштитним материјама неопходним за правилан раст и развој деце, а које је потребно подмирити у току целодневног боравка у вртићу са четири дневна оброка и школи са калоријским вредностима за сваки појединачни оброк .

Школска трпезарија и кухиња

Школа има трпезарију са кухињом у којој ради наша сервирка Снежа. Свакодневно, по устаљеној сатници, наши ђаци са разредним старешинама, пратиоцима или медицинским сестрама овде долазе на оброк.

Трпезарија се користи и у раду са децом и то у активностима из области самопослуживања као и у подстицању развијања хигијенских навика.

Организован превоз

Превоз наших ученика и њихових пратилаца субвенционисани су од стране Секретаријата за образовање и дечију заштиту