Пројекат „Безбедност деце у саобраћају“

На основу протокола потписаног од стране Министарства просвете и Министарства унутрашњих послова, од ове школске године спроводи се пројекат „Безбедност деце у саобраћају“.

Пројекат се реализује на часовима одељенског старешине у четвртом и шестом разреду.