Час одељенског старешине у ОШ Нови Београд

Час одељенског старешине има за циљ да подстакне социјални развој ученика, способност за тимски рад и сарадњу ученика у одељењу. Ови часови се одржавају једном седмично и сваки наставник у оквиру предвиђених садржаја у складу са Школским програмом креира садржаје ових часова према потребама ученика и одељења у целини.

Час одељенског старешине базиран је на тематским областима на основу којих је сваки наставник дужан да у складу са узрастом и индивидуалним способностима и потребама ученика прилагођава наставне јединице које интегрише у своје месечне планове.

Неки од садржаја часова одељенског старешине су:

  • Безбедност деце у саобраћају,
  • Полиција у служби грађана,
  • Насиље као негативна друштвена појава,
  • Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола,
  • Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа,
  • Превенција и заштита деце од трговине људима,
  • Заштита од пожара,
  • Заштита од техничко-технолошких опасности и природних непогода

.
čas odeljenskog starešine