Čas odeljenskog starešine u OŠ Novi Beograd

Čas odeljenskog starešine ima za cilj da podstakne socijalni razvoj učenika, sposobnost za timski rad i saradnju učenika u odeljenju. Ovi časovi se održavaju jednom sedmično i svaki nastavnik u okviru predviđenih sadržaja u skladu sa Školskim programom kreira sadržaje ovih časova prema potrebama učenika i odeljenja u celini.

Čas odeljenskog starešine baziran je na tematskim oblastima na osnovu kojih je svaki nastavnik dužan da u skladu sa uzrastom i individualnim sposobnostima i potrebama učenika prilagođava nastavne jedinice koje integriše u svoje mesečne planove.

Neki od sadržaja časova odeljenskog starešine su:

  • Bezbednost dece u saobraćaju,čas odeljenskog starešine
  • Policija u službi građana,
  • Nasilje kao negativna društvena pojava,
  • Prevencija i zaštita dece od opojnih droga i alkohola,
  • Bezbedno korišćenje interneta i društvenih mreža,
  • Prevencija i zaštita dece od trgovine ljudima,
  • Zaštita od požara,
  • Zaštita od tehničko-tehnoloških opasnosti i prirodnih nepogoda.