Dopunska nastava u OŠ Novi Beograd

Dopunska nastava ima za cilj da učenicima pruži pomoć i podršku u savladavanju nastavnih sadržaja. Pored toga treba da podstakne razvijanje kognitivnih procesa. Takođe to je i proces sticanja radnih navika i socijalnih veština. Zastupljen je individualan rad, rad u paru ili grupni rad.

Sadržaji, metode, i sredstva rada na dopusnkoj nastavi u potpunosti su individualizovani, prilagođeni potrebama učenika. Dopunska nastava se realizuje u okviru različitih predmeta, u skladu sa planom i programom nastave u prvom i drugom obrazovnom ciklusu.

Nastava se realizuje prema predviđenom godišnjem fondu časova , i organizuje se u skladu sa individualnim potrebama i mogućnostima svakog učenika.

Galerija slika