Ekološka sekcija u OŠ Novi Beograd

Ekološka sekcija ima za cilj da upoznaje učenike sa posledicama promene prirodne sredine zbog nemarnog dejstva čoveka.

Zaštita i unapređivanje životne sredine je civilizacijska obaveza čovečanstva, a ekološko obrazovanje je sastavni deo kulture življenja. Neophodno je da se konstantno vrši dogradnja moralnih principa učenika u odnosu na prirodu i okruženje, podizanjem ekološke svesti i praktikovanjem ekološki prihvatljivog ponašanja.

Ekološka sekcija i rad u njoj usmeren je na :

  • Razvijanje svesti kod učenika o značaju estetike, ekologije i higijene u svakodnevnom životu;
  • Razvijanje odgovornosti za očuvanje umetničkog nasleđa, kulturne baštine, ekologije i higijene u životnom ambijentu;
  • Podsticanje individulnog delovanja učenika i nastavnika u razvoju estetske, ekološke i higijenske svesti.

Ekološka sekcija – cilj

Cilj aktivnosti ekološke sekcije je da se angažuju svi resursi škole, kako bi se pokrenuo proces ekološke odgovornosti i svesti. Jednako je važna kako kod učenika, tako i kod nastavnog osoblja.

Kroz sve akcije članovi ekološke sekcije daju dobar primer kako se treba boriti za očuvanje svega što nam priroda nesebično daje!

U toku godine organizujemo akcije ozelenjavanja, sađenja biljaka, formiranja ekoloških kutaka i sakupljamo pet ambalažu.

Učenici zdušno učestvuju u čišćenju dvorišta, sađenju biljaka, zalivanju…i sa srećom i zadovoljstvom na licu posmatraju plodove svoga rada.

Svaki pojedinac svojim ponašanjem tj. primerom može da doprinese očuvanju životne sredine i elementarno rezumevanje ekološke poruke „Mislite globalno, delovati lokalno“, razvoj poštovanja i ljubavi prema prirodi.

Galerija slika