Еколошка секција

Еколошка секција има за циљ да упознаје ученике са последицама промене природне средине због немарног дејства човека.

Заштита и унапређивање животне средине је цивилизацијска обавеза човечанства, а еколошко образовање је саставни део културе живљења. Неопходно је да се константно врши доградња моралних принципа ученика у односу на природу и окружење, подизањем еколошке свести и практиковањем еколошки прихватљивог понашања.

Еколошка секција и рад у њој усмерен је на :

  • Развијање свести код ученика о значају естетике, екологије и хигијене у свакодневном животу;
  • Развијање одговорности за очување уметничког наслеђа, културне баштине, екологије и хигијене у животном амбијенту;
  • Подстицање индивидулног деловања ученика и наставника у развоју естетске, еколошке и хигијенске свести.

Циљ Еколошке секције

Циљ активности еколошке секције је да се ангажују сви ресурси школе, како би се покренуо процес еколошке одговорности и свести. Једнако је важна како код ученика, тако и код наставног особља.

Kроз све акције чланови еколошке секције дају добар пример како се треба борити за очување свега што нам природа несебично даје!

У току године организујемо акције озелењавања, сађења биљака, формирања еколошких кутака и сакупљамо пет амбалажу.

Ученици здушно учествују у чишћењу дворишта, сађењу биљака, заливању…и са срећом и задовољством на лицу посматрају плодове свога рада.

Сваки појединац својим понашањем тј. примером може да допринесе очувању животне средине и елементарно резумевање еколошке поруке „Мислите глобално, деловати локално“, развој поштовања и љубави према природи.

Галерија слика