Фолклорна и ритмичка секција

Фолклорна секција у наш школи има запажену улугу јер фолклор и ритмика утичу на свестрани развој детета. Развијамо моторику читавог тела. Подстиче се развој велике мишићне групе одговорне за правилно држање тела. Развијања и усавршавања фине моторике малих мишићних група нарочито долазе до изражаја у ритмичкој гимнастици. Јачамо карактер код деце.

Ритмичка и фолклорна секција и Играње „на прстима“ има утицај на мишиће ногу и стопала, на њихово јачање. Хватамо се у коштац са деформитетима и спречавамо њихов настанак или ублажавамо постојећи. Развијамо и јачамо дисајну мускулатуру уз правилно дисање током игре што је битан сегмент који временом побољшава издржљивост и економичност у трошењу мишићне снаге и енергије.

Избор игара је деликатан и захтева сагледавање великог броја фактора – узраст, способност, склоност и оних који раде са децом и саме деце, временска ограничења, афинитети према врстама музике, врстама народних кола… те је и сам рад комплексан.

У народним играма изражена су најразноврснија осећања – од туге, преко смеха до озбиљности, од скромности и стида до ослобађања стега унутар дечјег бића и разиграности. Развија се комплетна личност, смисао за лепо кроз покрет, за културно опхођење према људима, разумевање, поштовање ,несебичност, другарство…

Због свега овога трудимо се и успевамо да негујемо овакав начин вежбања са децом и постижемо велике резултате…Учествујемо на „Ревијама стваралаштва деце и младих Београда“, два пута смо учествовали на манифестацији „Радост Европе“ јер смо пласманом на Kултурно – забавној смотри успели да заслужимо да будемо део тога.

Има за циљ подстицање креативности, развијање способности уочавања и праћења ритма, као и развој интересовања за музику, игру и учешће на различитим манифестацијама.. Упознавање музичких, дела слушањем музике. Извођење ритмова и игара уз покрет. Дечје музичко стваралаштво.

Придружите нам се.