Foto sekcija u OŠ Novi Beograd

Foto sekcija ima za cilj da se učenici nauče korišćenju fotoaparata i osnovama fotografije. Učenici se u skladu sa mogućnostima osposobljavaju za obradu fotografija uz pomoć kompjuterskog programa za obradu fotografije. Na taj način razvijamo smisao za estetiku, umetničko izražavanje i kreativnost.

Konkretna primena se ogleda u fotografisanju značajnih događaja i datuma na nivou škole i fotografisanju i odabiru fotografija za razne konkurse i takmičenja

Način fotografisanja je na zadate i slobodne teme, a obrada fotografija se odvijala na komjuterima uz pomoć kompjuterskih programa.

Zadatak sekcije

  • Naučiti učenike korišćenju fotoaparata i osnovama fotografije
  • Osposobiti učenike za samostalnu obradu fotografija uz pomoć kompjuterskog programa za obradu fotografije
  • Razvijanje smisla za estetiku, umetničko izražavanje i kreativnost

Namena

  • Fotografisanje značajnih događaja i datuma na nivou škole
  • Fotografisanje i odabir fotografija za razne konkurse i takmičenja
Način realizacije
  • Fotografisanje na zadate i slobodne teme
  • Obrada fotografija na komjuteru uz pomoć kompjuterskog programa