Фото секција у ОШ Нови Београд

Фото секција има за циљ да се ученици науче коришћењу фотоапарата и основама фотографије. Ученици се у складу са могућностима оспособљавају за обраду фотографија уз помоћ компјутерског програма за обраду фотографије. На тај начин развијамо смисао за естетику, уметничко изражавање и креативност.

Kонкретна примена се огледа у фотографисању значајних догађаја и датума на нивоу школе и фотографисању и одабиру фотографија за разне конкурсе и такмичења

Начин фотографисања је на задате и слободне теме, а обрада фотографија се одвијала на комјутерима уз помоћ компјутерских програма.

Задатак Фото секције

  • Научити ученике коришћењу фотоапарата и основама фотографије
  • Оспособити ученике за самосталну обраду фотографија уз помоћ компјутерског програма за обраду фотографије
  • Развијање смисла за естетику, уметничко изражавање и креативност

Намена

  • Фотографисање значајних догађаја и датума на нивоу школе
  • Фотографисање и одабир фотографија за разне конкурсе и такмичења

Начин реализације

  • Фотографисање на задате и слободне теме
  • Обрада фотографија на комјутеру уз помоћ компјутерског програма