Informatička sekcija u OŠ Novi Beograd

Informatička sekcija ima za cilj upoznavanje dece sa računarom kao i za učenje i razonodu. Takođe, sticanje veština o upotrebu osnovnih aplikativnih softvera u svakodnevnim nastavnim, vannastavnim i slobodnim aktivnostima.

U okviru kompjuterske sekcije učenicima je pružena mogućnost da se upoznaju i sa drugim platformama kao što su Android, linux. Kroz upotrebu tablet računara i pametnih telefona mogu da steknu korisna znanja i veštine.

Rad u okviru informatičke sekcije koncipiran je po principima individualnog pristupa, odmerenosti, očiglednosti i trajnosti ali i angažovanosti i interesa učenika.

Realizacija sadržaja sekcije vrši se kroz jedan čas nedeljeno, a u zavisnosti od broja zainteresovanih učenika na nivou smene.

Sadržaji Informatičke sekcije

  • Upoznavanje učenika sa osnovnim tehničkim karakteristikama računara, tablet računara, pametnih telefona – osnovni nivo.Rad na računaru
  • Upoznavanje sa programima za pisanje i crtanje – osnovni nivo (upotreba miša i tastature).
  • Edukativno – didaktičke igrice za razvoj matematičko – logičkih pojmova, kao i za razvoj motorike i pismenosti, jezika i govora, aplikativni softveri iz oblasti multimedija, android aplikacije iz raznih oblasti (učenje, sticanje viština, igra, multimediji).
  • Igrice za zabavu. Savladavanje kompjuterskih igrica, sa ciljem poboljšanja određenih sposobnosti („vođene igre“, od strane nastavnika) i samostalno izabrane igre u svrhu razonode učenika, motivacije i razvoj veština i sposobnosti.
  • Alternativna i augmentativna komunikacija
  • Asistivna tehnologija

Korelacija

Specijalna tastaturaSadržaji drugih predmeta su usko povezani sa časovima sekcije. Pored upotrebe asistivne tehnologije i alternativne i augmentativne komunikacije, učenici uče kako da koriste računare za učenje, igru i zabavu.

Učenicima su na raspolaganju računari i tablet računari. Ukoliko učenik nije u mogućnosti da koristi standardnu računarsku opremu, računar postaje dostupan upotrebom specijalnih tastatura, miševa, svičera, komunikatora i druge opreme.

Za potrebe Informatičke sekcije koriste se i: pametna tabla, svičeri, tastature, specijalni miševi, kontrola računara pokretima glave, X box, tablet računari, komunikaciona sredstva..

Galerija slika