Информатичка секција у ОШ Нови Београд

Информатичка секција има за циљ упознавање деце са рачунаром као и за учење и разоноду. Такође, стицање вештина о употребу основних апликативних софтвера у свакодневним наставним, ваннаставним и слободним активностима.

У оквиру компјутерске секције ученицима је пружена могућност да се упознају и са другим платформама као што су Андроид, Линукс. Kроз употребу таблет рачунара и паметних телефона могу да стекну корисна знања и вештине.

Рад у оквиру информатичке секције конципиран је по принципима индивидуалног приступа, одмерености, очигледности и трајности али и ангажованости и интереса ученика.

Реализација садржаја секције врши се кроз један час недељено, а у зависности од броја заинтересованих ученика на нивоу смене.

Садржаји Информатичке секције

  • Упознавање ученика са основним техничким карактеристикама рачунара, таблет рачунара, паметних телефона – основни ниво..Rad na računaru
  • Упознавање са програмима за писање и цртање – основни ниво (употреба миша и тастатуре).
  • Едукативно – дидактичке игрице за развој математичко – логичких појмова, као и за развој моторике и писмености, језика и говора, апликативни софтвери из области мултимедија, андроид апликације из разних области (учење, стицање виштина, игра, мултимедији).
  • Игрице за забаву.
  • Савладавање компјутерских игрица, са циљем побољшања одређених способности („вођене игре“, од стране наставника) и самостално изабране игре у сврху разоноде ученика, мотивације и развој вештина и способности.
  • Алтернативна и аугментативна комуникација
  • Асистивна технологија

Корелација

Specijalna tastatura

Садржаји других предмета су уско повезани са часовима секције. Поред употребе асистивне технологије и алтернативне и аугментативне комуникације, ученици уче како да користе рачунаре за учење, игру и забаву.

Ученицима су на располагању рачунари и таблет рачунари. Уколико ученик није у могућности да користи стандардну рачунарску опрему, рачунар постаје доступан употребом специјалних тастатура, мишева, свичера, комуникатора и друге опреме.

За потребе Информатичке секције користе се и: паметна табла, свичери, тастатуре, специјални мишеви, контрола рачунара покретима главе, X бок, таблет рачунари, комуникациона средства..

Галерија слика