Istrumentalna sekcija ima za cilj podsticanje dece na različite oblike muzičkog izražavanja. Pre svega to je sviranje na jednostavnim instrumentima, pevanje pesama, negovanje solističkog i grupnog muziciranja..

Instrumentalna sekcija u OŠ Novi Beograd

Koristimo muziku kao sredstvo za podučavanje sposobnosti kao što su koncentracija , samokontrola , saradnja kao deo tima. Muzika podstiče kreativnost a ujedno je i lep hobi ali pre svega pričinjava zadovoljstvo.

Svašta na repertoaru

U našoj instrumentalnoj sekciji učimo da sviramo na različitim vrstama udaraljki kao i drugim instrumentima.Improvizujemo i učimo različite ritmove kao što su orijentalni, grčki, valcer , ča-ča-ča i dr..Razvijamo osećaj za ritam i ljubav prema muzici.Nastupamo na priredbama i takmičenjima ali pre svega dobro se zabavaljamo.

Posećenost ove sekcije je velika i na njoj preovlađuje jedan timski rad i veoma pozitivna i vesela atmosfera.

Galerija slika