Инструментална секција у ОШ Нови Београд

Иструментална секција има за циљ подстицање деце на различите облике музичког изражавања. Пре свега то је свирање на једноставним инструментима, певање песама, неговање солистичког и групног музицирања..

Kористимо музику као средство за подучавање способности као што су концентрација , самоконтрола , сарадња као део тима. Музика подстиче креативност а уједно је и леп хоби али пре свега причињава задовољство.

На репертоару Музичке секције

У нашој инструменталној секцији учимо да свирамо на различитим врстама удараљки као и другим инструментима.Импровизујемо и учимо различите ритмове као што су оријентални, грчки, валцер , ча-ча-ча и др..Развијамо осећај за ритам и љубав према музици.Наступамо на приредбама и такмичењима али пре свега добро се забаваљамо.

Посећеност ове секције је велика и на њој преовлађује један тимски рад и веома позитивна и весела атмосфера.

Галерија слика