Индивидуални логопедски третман

Логопедске вежбе и третман подразумевају откривање, дијагностику и терапију ученика са проблемима вербалне или невербалне комуникације. Логопедски рад се одвија индивидуално а у раду се користе најсавременија средства за рад: KСАФА-м апарат, таблет са одговарајућим апликацијама, као и компјутер са различитим програмима за стимулацију говорног развоја. Резултати логопедског рада нису увек брзо видљиви и захтевају како стручност и велико стрпљење тако и подршку родитеља.

Логопедске вежбе

У нашој школи раде два логопеда са ученицима нижих и виших разреда. Први третмани су усмерени и посвећени посматрању дечијег понашања (опсервацијом) у контакту са другом децом и логопедом.

У том првом периоду, вежбе се одвијају само кроз игру, јер је она први и главни облик рада са малом децом а њен циљ је развијање говорних гласова. Kроз игру, следећи принципе Флортајм терапије, дете се ослобађа страха и неповерења у нову средину. Тада често пожели да имитира логопеда и захваљујући таквом расположењу открива да сваки покрет говорних органа производи нови, посебан звук.

Нова средина од првог тренутка треба да буде пријатна и да представља радост за дете. У таквом окружењу, дете прихвата и слушалице за рад на KСАФА -м апарату, и апарат као нову играчку.

Сви поступци који се примењују у раду су прилагођени говорној и психолошкој зрелости сваког детета понаособ .У раду стварамо такве услове у којима ће дете бити мотивисано да се говорно изражава. То постижемо разним играма које ће код њега подстицати разнолике емотивне реакције, смех, плач, тугу…

Током говорно-језичког третмана, придржавамо следећих принципа:

  • Kонкретности – истовремено именујемо и показујемо детету предмете и играчке из непосредне околине и доводимо га у свакодневне животне ситуације које захтевају говорну активност.Logoped - floor time
  • Очигледност – која подразумева ангажовање свих чула.
  • Поступност  -полазимо од појмова из непосредне дечје околине и постепено ширимо круг ка друштвеној средини.
  • Сликовитост – у раду користимо реалне и сликовито представњене догађаје.
  • Принцип редоследа у развоју гласовног сиситема и говора уопште. Прво обрађујемо гласове за које је потребан мањи степен напора мускулатуре говорних органа, и следимо природан редослед у развоју артикулације.
  • Принцип индивидуализованог приступа детету. Индивидуални третман уз прилагођавање садржаја, метода и средстава, поштујући личност сваког детета.
  • Подстицање говорне активности. Ово је један од најважнијих принципа о коме водимо рачуна од првог сусрета па до краја терапеутског третмана са дететом

Циљ третмана

Циљ аудиолингвистичког третмана није само развијање вербалне комуникације, већ и невербалне, као и целокупне личности детета. Најважнији услови да се у говорно-језичком третману успе су методичност, поступност и стрпљење терапеута у раду са дететом.

Наша улога је да ученика и његову породицу оснажимо и помогнемо им да крену даље. Да им покажемо да постоји нада и да ћемо заједно савладати све тешкоће, какве год оне биле и успети у томе.

Kроз рад утичемо да се прихвати различитости и да смо сви једнаки, небитно, јесмо ли мали или велики, да ли знамо изговорити неки глас или не, читати, писти или имамо аутизам. Вредимо једнако и имамо шта да покажемо свету.

Галерија слика