Projekat „Moj prvi korak do škole“

Tokom poslednje projektne godine, školske 2017/2018. planirana je supervizija i savetovanje vezane za učenike koji su bili uključeni u projekat „Moj prvi korak do škole“ , kao i završna analiza projekta od 2005. godine.

Nažalost, neće biti materijalnih izdvajanja u smislu mesečne nabavke didaktičkog materijala i opreme, mada možemo očekivati drugu pomoć u okviru Crvenog Krsta.

Projekat finasira Međunarodni Crveni Krst u okviru velikog projekta „Pomoć deci i mladima sa invaliditetom“. Nad njim superviziju vrši Crveni Krst Srbije a sprovodi se u okviru Crvenog Krsta Novi Beograd. Projekat podržava Ministarstvo prosvete Srbije.

Autor projekta je Mirjana Stevanović, dok su saradnici na projektu Jelena Tapušković i Tanja Bubić.

Moguće su administrativne i protokolarne izmene tokom poslednje projektne godine, što se neće odraziti na sam projekat.