Пројекат „Мој први корак до школе“

Током последње пројектне године, школске 2017/2018. планирана је супервизија и саветовање везане за ученике који су били укључени у пројекат „Мој први корак до школе“ , као и завршна анализа пројекта од 2005. године.

Нажалост, неће бити материјалних издвајања у смислу месечне набавке дидактичког материјала и опреме, мада можемо очекивати другу помоћ у оквиру Црвеног Kрста.

Пројекат финасира Међународни Црвени Kрст у оквиру великог пројекта „Помоћ деци и младима са инвалидитетом“. Над њим супервизију врши Црвени Kрст Србије а спроводи се у оквиру Црвеног Kрста Нови Београд. Пројекат подржава Министарство просвете Србије.

Аутор пројекта је Мирјана Стевановић, док су сарадници на пројекту Јелена Тапушковић и Тања Бубић.

Могуће су административне и протоколарне измене током последње пројектне године, што се неће одразити на сам пројекат.