Улога и значај музичке стимулације

Музика се најчешће везује за уживање и задовољство али је њена улога много већа.

Сви знамо колико музика утиче на наша осећања. Без размишљања о томе, ми свакодневно користимо музику за стварање одређеног расположења: да нас развесели, покрене, натера на игру, врати снажне успомене, да нам помогне да се опустимо или фокусирамо..

Циљ секције Музичка стимулација:

 • Развој љубави према музици и уметности уопште
 • Развијање пажње, концентрације, слуха и говора, ритма, позитивних вредности и ставова, музикалности са специфичним способностима ( музичко памћење, осећај за ритам, висину, трајање и квалитет звука)..
 • Стицање знања о елементарним музичким компонентама и појмовима као и њихова примена током певања песама, слушање музике, извођење музичких игара и бројалица
 • Буђење интерса, навике и потребе за музиком
 • Обогаћивање речника, емоционалног живота..
 • Неговање дечијег гласа (правилно дисање, јасан изговор речи, интонативно певање..)
 • Осамостаљивање и социјализација кроз индивидуално, групно и колективно музицирање
 • Подстицање и неговање дечије креативности у музици
 • Упознавање ученика са музичким стваралаштвом домаћих и страних аутора као и традиционалним народним стваралаштвом
 • Припремање програма и ућешће на јавним наступима
 • Развијање моторне контроле, латерализације, концентрације, тактилне спремности, самоконтроле, социјалних вештина..

Садржаји програма

 • вежбе правилног дисања
 • певање
 • слушање музике
 • музичке игре
 • бројалице
 • свирање на различитим врстама удараљки
 • игра
 • креативно изражавање

Сви облици музичких активности су пођеднако значајни за реализацију циља и задатака музичке стимулације.

Наша школа је опремљена потребним аудитивним средствима музичким инструментима који су неопходни да би се остварили циљеви ове секције.