Uloga i značaj muzičke stimulacije

Muzika se najčešće vezuje za uživanje i zadovoljstvo ali je njena uloga mnogo veća.

Svi znamo koliko muzika utiče na naša osećanja. Bez razmišljanja o tome, mi svakodnevno koristimo muziku za stvaranje određenog raspoloženja: da nas razveseli, pokrene, natera na igru, vrati snažne uspomene, da nam pomogne da se opustimo ili fokusiramo..

Cilj sekcije Muzička stimulacija:

 • Razvoj ljubavi prema muzici i umetnosti uopšte
 • Razvijanje pažnje, koncentracije, sluha i govora, ritma, pozitivnih vrednosti i stavova, muzikalnosti sa specifičnim sposobnostima ( muzičko pamćenje, osećaj za ritam, visinu, trajanje i kvalitet zvuka)..
 • Sticanje znanja o elementarnim muzičkim komponentama i pojmovima kao i njihova primena tokom pevanja pesama, slušanje muzike, izvođenje muzičkih igara i brojalica
 • Buđenje intersa, navike i potrebe za muzikom
 • Obogaćivanje rečnika, emocionalnog života..
 • Negovanje dečijeg glasa (pravilno disanje, jasan izgovor reči, intonativno pevanje..)
 • Osamostaljivanje i socijalizacija kroz individualno, grupno i kolektivno muziciranje
 • Podsticanje i negovanje dečije kreativnosti u muzici
 • Upoznavanje učenika sa muzičkim stvaralaštvom domaćih i stranih autora kao i tradicionalnim narodnim stvaralaštvom
 • Pripremanje programa i ućešće na javnim nastupima
 • Razvijanje motorne kontrole, lateralizacije, koncentracije, taktilne spremnosti, samokontrole, socijalnih veština..

Sadržaji programa

 • vežbe pravilnog disanja
 • pevanje
 • slušanje muzike
 • muzičke igre
 • brojalice
 • sviranje na različitim vrstama udaraljki
 • igra
 • kreativno izražavanje

Svi oblici muzičkih aktivnosti su podjednako značajni za realizaciju cilja i zadataka muzičke stimulacije.

Naša škola je opremljena potrebnim auditivnim sredstvima muzičkim instrumentima koji su neophodni da bi se ostvarili ciljevi ove sekcije.

Ostavi komentar

14 − one =