Reedukacija psihomotorike je način stimulacije razvoja dece korišćenjem pokreta. Pokreta kojim deca otkrivaju svet i sebe u njemu. Svaki pokret prati odgovarajuća reč, pojam. U individualnom radu se podstiče razvoj senzornih, motornih i saznajnih sposobnosti kako bi se učenicima olakšalo učenje. Aktivnosti se prilagođavaju uzrastu, problemu i raspoloženju učenika.

Reedukacija psihomotorike u OŠ Novi Beograd

Pokret i igra su osnovni alati koji nam služe da dete obnovi, obogati ili usvoji sva ona propuštena iskustva o sebi, svetu oko nas i drugima.

Osnovne smernice u radu

Reedukativni metod rada reedukacija psihomotrike se zasniva na naučnim saznanjima koje nam je obezbedila neuropsihologija. Rad zavisi i nerazdvojan je od defektološke opservacije i dijagnostike.

U reedukaciji nema fiksnih pokreta (vežbi) koje se ne smeju menjati, treba samo pratiti principe reedukacije u radu. Između reedukatora i učenika mora da se ostvari komunikacija koja podrazumeva prijatnost i razumevanje. Počinjemo uvek od onoga što je detetu blisko i poznato, koristimo pokret kakav jeste, koliko je usvojen, koliko očuvan. Ukoliko ne postoji potreba deteta za pripremljeni zadatak nećemo biti uspešni u radu, pratimo dete. Svako novo iskustno i saznanje prati reč, pojam.

Cilj

Cilj je da se doprinese otklanjanju ili ublažavanju specifičnih teškoća ili poremećaja u jednoj ili više oblasti senzomotornog i psihomotornog ponašanja učenika sa intelektualnim smetnjama i omoguće im dalje uspešnije učenje i razvoj.

ZadaciVežbamo finu motoriku

 • Doprinos razvoju i bogaćenju senzomotornog i psihomotornog iskustva, sposobnosti opažanja i boljem snalaženju učenika u njegovoj sredini;
 • Razvijanje motorike – motornih veština i spretnosti pri kretanju, manipulisanju i koordiniranju pokreta, njihovoj kontroli, brzini, tačnosti, i ravnoteže;
 • Razvijanje govora i jezika, kognitivnih funkcija;
 • Pripremanje učenika i olakšavanje njihovog učenja početkom čitanja i pisanja i sličnih zahteva u drugim oblastima školskog učenja i doprinos postizanju uspeha u školi.

Sadržaj programa reedukacije psihomotorike

Sadržaj reedukacije objedinjuje opštu defektološku dijagnostiku i senzomotorne vežbe.

Senzomotorne vežbe za decu koja nisu osvojila psihomotorni nivo u razvoju (nulti nivo).
Pre započinjanja vežbi, neophodno je utvrditi da li je dete hipo ili hiper senzitivno za sve čulne stimuluse. Nakon toga vrši se odabir vežbi.

 1. Taktilne vežbe
 2. Vizuelne vežbe
 3. Auditivne vežbe
 4. Olfaktivne i gustativne vežbe
 5. Propriocepcija (različiti oblici kretanja, promene položaja tela, anti gravitacioni
 6. položaji, različiti pritisci na celu površinu tela..)
 7. Vestibularne vežbe, hipotalamus i amigdala (različiti oblici kretanja sa i bez
 8. Upotrebe rekvizita, ljuljanje, vrteške, skakanje, anti gravitacioni položaji, različite vrste poligona i sl.)
Vežbe:
 • motorike (gruba i fina motorika)
 • opšte reedukacije psihomotorike
 • za doživljaj telesne celovitosti
 • koordinaciju pokreta
 • za ujednačavanje tonične napetosti i osamostaljivanje pokreta
 • orjentacije u objektivnom prostoru
 • za uočavanje i prepoznavanje ritmova
 • kontrolu impulsivnosti
 • procenu trajanja i orjentacije u vremenu
 • relaksacije
Galerija slika