Реедукација психомоторике је начин стимулације развоја деце коришћењем покрета. Покрета којим деца откривају свет и себе у њему. Сваки покрет прати одговарајућа реч, појам. У индивидуалном раду се подстиче развој сензорних, моторних и сазнајних способности како би се ученицима олакшало учење. Активности се прилагођавају узрасту, проблему и расположењу ученика.

Реедукација психомоторике у ОШ Нови Београд

Покрет и игра су основни алати који нам служе да дете обнови, обогати или усвоји сва она пропуштена искуства о себи, свету око нас и другима.

Основне смернице у раду

Реедукативни метод рада реедукација психомотрике се заснива на научним сазнањима које нам је обезбедила неуропсихологија. Рад зависи и нераздвојан је од дефектолошке опсервације и дијагностике.

У реедукацији нема фиксних покрета (вежби) које се не смеју мењати, треба само пратити принципе реедукације у раду. Између реедукатора и ученика мора да се оствари комуникација која подразумева пријатност и разумевање. Почињемо увек од онога што је детету блиско и познато, користимо покрет какав јесте, колико је усвојен, колико очуван. Уколико не постоји потреба детета за припремљени задатак нећемо бити успешни у раду, пратимо дете. Свако ново искустно и сазнање прати реч, појам.

Циљ реедукација психомоторике

Циљ је да се допринесе отклањању или ублажавању специфичних тешкоћа или поремећаја у једној или више области сензомоторног и психомоторног понашања ученика са интелектуалним сметњама и омогуће им даље успешније учење и развој.

Задаци реедукацијепсихомоторикеVežbamo finu motoriku

 • Допринос развоју и богаћењу сензомоторног и психомоторног искуства, способности опажања и бољем сналажењу ученика у његовој средини; 
 • Развијање моторике – моторних вештина и спретности при кретању, манипулисању и координирању покрета, њиховој контроли, брзини, тачности, и равнотеже;
 • Развијање говора и језика, когнитивних функција;
 • Припремање ученика и олакшавање њиховог учења почетком читања и писања и сличних захтева у другим областима школског учења и допринос постизању успеха у школи.

Садржај програма реедукације психомоторике

Садржај реедукације обједињује општу дефектолошку дијагностику и сензомоторне вежбе.

Сензомоторне вежбе за децу која нису освојила психомоторни ниво у развоју (нулти ниво).
Пре започињања вежби, неопходно је утврдити да ли је дете хипо или хипер сензитивно за све чулне стимулусе. Након тога врши се одабир вежби.

 • Тактилне вежбе
 • Визуелне вежбе
 • Аудитивне вежбе
 • Олфактивне и густативне вежбе
 • Проприоцепција (различити облици кретања, промене положаја тела, анти гравитациони
  положаји, различити притисци на целу површину тела..)
 • Вестибуларне вежбе, хипоталамус и амигдала (различити облици кретања са и без
 • Употребе реквизита, љуљање, вртешке, скакање, анти гравитациони положаји, различите врсте полигона и сл.)

Вежбе:

 • моторике (груба и фина моторика)
 • опште реедукације психомоторике
 • за доживљај телесне целовитости
 • координацију покрета
 • за уједначавање тоничне напетости и осамостаљивање покрета
 • орјентације у објективном простору
 • за уочавање и препознавање ритмова
 • контролу импулсивности
 • процену трајања и орјентације у времену
 • релаксације

Галерија слика