Секција Енглеског језика

Секција енглеског језика омогућава да ученици овладају основним знањима овог страног језика кроз игру.

Учење садржаја енглеског језика кроз секцију и радионице представља упознавање ученика са свакодневним појмовима из њиховог окружења на датом страном језику и подстицање развијања њиховог говорног апарата као и опсега вокабулара.

Задаци секције

  • Подстицање ученика да сазнају више о другим језицима и културама
  • Развијање језичких способности кроз моторику (у складу са индивидуалним карактеристикама ученика )
  • Прослављање празника у духу енглеског језика
  • Развијање креативности код ученика кроз практичне рукотворине