Sekcija Engleskog jezika

Sekcija engleskog jezika omogućava da učenici ovladaju osnovnim znanjima ovog stranog jezika kroz igru.

Učenje sadržaja engleskog jezika kroz sekciju i radionice predstavlja upoznavanje učenika sa svakodnevnim pojmovima iz njihovog okruženja na datom stranom jeziku i podsticanje razvijanja njihovog govornog aparata kao i opsega vokabulara.

Zadaci

– Podsticanje učenika da saznaju više o drugim jezicima i kulturama

– Razvijanje jezičkih sposobnosti kroz motoriku (u skladu sa individualnim karakteristikama učenika )

– Proslavljanje praznika u duhu engleskog jezika

– Razvijanje kreativnosti kod učenika kroz praktične rukotvorine

Ostavi komentar

three + 7 =