Сензорна соба

Сензорна соба је посебно опремљена просторија у школи која се користи у третману деце са развојним сметњама.

Изолована од спољних утицаја, сензорна соба обложена је меканим подом и зидовима. У њој се налази разна опрема међу којима су: љуљашка, масажер, сноп светлећих оптичких влакана, ротирајућа диско лопта, рефлектор, интерактивне тубе са мехурићима, распршивачи ароме, лампе. Сва та опрема има за циљ да изазива сензорне подражаје.

Врло је битно да се треман одвија под вођством стручног лица – дефектолога који контролише опрему у соби. На тај начин се врши адекватно дозирање и комбинација стимулисања за свако чуло прилагођавајући их индивидуалним карактеристикама детета.

Третман у сензорној соби

Третман у сензорној соби се спроводи углавном индивидуално и у склопу психомоторне реедукације. Траје од 15 до 30 минута и циљ је да се стабилизује и подстиче емоционални развој и адаптивно понашање ученика. У зависности од ситуације третман може имати ефекат релаксације или стимулације одређеног чула.

Третман се планира у складу са индивидуалним образовним планом, а програмира се на основу опсервације и процене индивидуалне перцептивно – моторичке организације ученика.

Kо користи сензорну собу

Сензорну собу по потреби могу користити сви наши ученици с циљем релаксације или стимулације чула.

Првенствено намењена је ученицима са сметњама сензорне интеграције као и онима који манифестују необична понашања , као што су избегавање или претерано тражење додира, звука и светлосних сензација. То су деца са поремећајем аутистичног спектра, деца са недовољном менталном развијеношћу, са сензорним оштећењем,говорним потешкоћама,сметњама у учењу, проблемима у понашању , деца са поремећајем пажње и другим сметњама.

Галерија слика