Posebno opremljena i izolovana prostorija – senzorna soba

Senzorna soba je posebno opremljena prostorija u školi koja se koristi u tretmanu dece sa razvojnim smetnjama.

Izolovana od spoljnih uticaja, senzorna soba obložena je mekanim podom i zidovima. U njoj se nalazi razna oprema među kojima su: ljuljaška, masažer, snop svetlećih optičkih vlakana, rotirajuća disko lopta, reflektor, interaktivne tube sa mehurićima, raspršivači arome, lampe. Sva ta oprema ima za cilj da izaziva senzorne podražaje.

Vrlo je bitno da se treman odvija pod vođstvom stručnog lica – defektologa koji kontroliše opremu u sobi. Na taj način se vrši adekvatno doziranje i kombinacija stimulisanja za svako čulo prilagođavajući ih individualnim karakteristikama deteta.

Tretman

Tretman u senzornoj sobi se sprovodi uglavnom individualno i u sklopu psihomotorne reedukacije. Traje od 15 do 30 minuta i cilj je da se stabilizuje i podstiče emocionalni razvoj i adaptivno ponašanje učenika. U zavisnosti od situacije tretman može imati efekat relaksacije ili stimulacije određenog čula.

Tretman se planira u skladu sa individualnim obrazovnim planom, a programira se na osnovu opservacije i procene individualne perceptivno – motoričke organizacije učenika.

Ko koristi senzornu sobu

Senzornu sobu po potrebi mogu koristiti svi naši učenici s ciljem relaksacije ili stimulacije čula.

Prvenstveno namenjena je učenicima sa smetnjama senzorne integracije kao i onima koji manifestuju neobična ponašanja , kao što su izbegavanje ili preterano traženje dodira, zvuka i svetlosnih senzacija. To su deca sa poremećajem autističnog spektra, deca sa nedovoljnom mentalnom razvijenošću, sa senzornim oštećenjem,govornim poteškoćama,smetnjama u učenju, problemima u ponašanju , deca sa poremećajem pažnje i drugim smetnjama.

Galerija slika