Пројекат „Спорт у школе“

„Спорт у школе“ је апсолутно бесплатан Пројекат намењен деци узраста од 1 до 4 разреда основне школе који финансира Министарство омладине и спорта. Министарства просвете, науке и технолошког развоја дало је подршку пројекту а спроводи га Савез за школски спорт Србије.

Наша школа се пре три године укључила у овај пројекат и програмом су обухваћени сви ученици млађих разреда. Наставници физичког васпитања, Човић Ирена и Борислав Цветковић, раде са децом током целе школске године, два пута недељно (уторком и четвртком). План и програм је потпуно прилагођен деци, у складу са њиховим потребама, могућностима, честим променама расположења.

Програмски садржаји

Током рада на активнсотима пројекта „Спорта у школ“е програмски садржаји су усмерени ка:

 • Стицању, усвајању и усавршавању моторичких знања, умења и навика,
 • Развијању физичких способности и то првенствено координације, прецизности, покретљивости, издржљивости
 • Програм је конципиран тако да се код деце развија осећај и потреба за дружење и заједништво – социјални развој.
 • У реализацији програма активно су укључени сви чланови групе, а делови програма су тако обликовани да сваком детету омогућава учешће у њему.
 • Игре су саставни део програма и метода рада, које имају задатак да увећају дечије задовољство и повећају њихову ангажованост на часу. Приликом примене игара водити рачуна о фер плеју.
 • Неговање такмичарског духа код деце је важна компонента укупног развоја личности. Посебно је важно да кроз такмичење науче да прихвате и пораз и победу и своје позиционирање у групи у периоду одрастања.

Циљеви програма

Provlačenje kroz tunel

 • задовољи потреба деце за кретањем,
 • створе услови за дечију игру и само игру,
 • подстиче хармонични физички развој деце,
 • изгради навика за свакодневним физичким вежбањем,
 • развија и унапређује здравствена култура ради очувања здравља, повећања отпорности организма на утицаје савременог начина живота
 • унапређују и развијају моторичке и функционалне способности.

Задаци програма

 • применом различитих средстава и метода физичког вежбања и тренинга, помагати оптималан раст и развој детета, утицати на развој моторичких способности с нагласком на координацију, снагу, брзину, равнотежу, спретност, прецизност и издржљивост;
 • задовољити примарне мотиве детета, а посебно потребу за игром, кретањем и уводити децу у организовани систем за игру, такмичење и манифестације.

Теме које се обрађујуPoligon spretnosti

 • ходања и трчања
 • пузања,провлачења, пењања
 • вежбе на тлу
 • скакања и прескакања
 • бацања и хватања
 • дизања и ношења
 • вучења и гурања
 • вишења

Технике базичних спортова, које су основ за развој моторичких способности, у складу са могућностима деце, су такође део овог програма :

 • атлетика
 • гимнастика

Разни облици игара – елементарне игре, штафетне игре, најједноставнији облици спортских игара имају доминантну улогу у односу на друге садржаје због развоја колективног и борбеног духа код деце.

Овакав вид континуираног вежбања је веома лепо прихваћен код деце, па је атмосфера на часовима позитивна, весела … због чега не мањкају ни резултати који се постижу.

Галерија слика