Stručni skup na temu „Rana intervencija i iskustveno učenje kao pomoć razvoju kroz Montesori metod“

Stručni skup u OŠ Novi Beograd

Montesori društvo Srbije u saradnji sa Novi Beograd organizuje stručni skup na temu „Rana intervencija i iskustveno učenje kao pomoć razvoju kroz Montesori metod“

Stručni skup će se održati u prostorijama naše škole 22. februara 2020.

Prijave za učešće:

Montesori društvo Srbije
Kontakt osoba: Eržebet Bedrosian, tel. 063 888 6938
E-mail: montesorisr@tippnet.rs ili bedrosian.erzebet@gmail.com

Kotizacija

Cena kotizacije: 2.000,00 din. po učesniku.

Za članove Montesori društva (ako je članarina uplaćena za 2020. godinu) cena kotizacije je 1.500,00 din.

Kotizacija se uplaćuje se na tekući račun Montesori društva Srbije:
310-174209-28, sa naznakom: kotizacija za stručni skup.

Prilikom prijave naznačiti za koju radionicu se učesnik opredelio.

Prijave se primaju najkasnije do 15. februara 2020.

Program – satnica stručnog skupa

„Rana intervencija i iskustveno učenje kao pomoć razvoju kroz Montesori metod“

 • 9,00 – 10,00 Registracija učesnika/posluženje
 • 10,00 – 10,15 Pozdravna reč
  Milunika Petrović, direktorka škole OŠ „Novi Beograd“
  Eržebet Bedrosian, predsednica Montesori društva Srbije
 • 10,15 – 10,45 “Rano prepoznavanje i intervencije kod razvojnih poteškoća u jaslama i vrtićima – uloga vaspitača i medicinskih sestara
  dr sci med Dejan Stevanović, specijalista dečije psihijatrije, specijalista za neuropsihologiju, Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd i Jasmina Marković, strukovni vaspitač dece u jaslama, Predškolska ustanova “Čika Jova Zmaj”, Beograd
 • 10,45 – 11,15 „Rani i predškolski odgoj i outdoor pedagogija – na naš način
  prof. psihologije Vesna Rusijan, ravnateljica Dječjeg vrtića u Pazinu, Hrvatska
 • 11,15 – 11,45 „Praktična pimena Montesori metode u ranoj intervenciji
  Sanja Milenković, dipl. defektolog-oligofrenolog i Jelena Mitić dipl. defektolog – logoped, OŠ „Miloje Pavlović“, Beograd
11,45 – 12,15 Pauza/kafa
 • 12,15 – 12,45 „Novi Montesori materijali za podsticanje senzorne integracije i saznajne organizovanosti
  mr.Lidija Nikolić Novaković, Milunika Petrović, Branka Lazarević, Vera Jovanović, Dragana Mladenović , Jelena Čuha i Branka Arambašić, OŠ „Novi Beograd“, Beograd
 • 12,45 – 13,15 „Primena Montesori materijala u radu sa decom sa autističnim spektrom
  Jelena Milanović, defektolog, OŠ “Anton Skala”, Beograd
 • 13,15 – 13,45 „Montesori letnji kamp – jedan primer iskustvenog učenja u prirodi
  Eržebet Bedrosian, spec. predškolske pedagogije, Montesori edukator i Tatjana Prokic, psiholog, direktor centra za dobrobit porodice “Happymamma”
13,45 – 14,45 Pauza/Ručak
 • 14,45 – 16,00 Radionice u manjim grupama:
 1. Radionica: „Integracija Montesori metode u ranom tretmanu reedukacije psihomotorike
  Radionicu vodi: Goran Malović, defektolog logoped i Dragana Pavlović, defektolog reedukator psihomotorike, Centar za rehabilitaciju govora „Logo Tim“, Niš
 2. Radionica: „Montesori sistem obrazovanja u Švedskoj, sa posebnim osvrtom na rad vrtića“ – prezentacija;
  Radionicu vodi: Jelena Žepinić, Montesori vaspitač-instruktor, PU „Naša radost“, Subotica
 3. Radionica: „Podsticanje dečijeg razvoja primenom Montesori materijala iz oblasti matematike
  Radionicu vodi: Aleksandra Vislavski, vaspitač, Montesori pedagog, PU „Detinjstvo“, Žabalj
 4. Radionica: „Kako nastaju i primenjuju se senzorni materijali
  Radionicu vodi: Dragana Mladenović, OŠ „ Novi Beograd“, Beograd
 5. Radionica: „Kako nastaju i primenjuju se kartice iz oblasti govora i jezika, matematike i kosmičkog kutka
  Radionicu vodi: Jelena Čuha, OŠ „Novi Beograd“, Beograd
 • 16,00 – Zatvaranje skupa i podela uverenja
Остави коментар

one × two =