ОШ ``Нови Београд``
(011) 30-17-491

All Team Members

Александра Ћирковић

Александра Ћирковић

Дефектолог-олигофренолог
Миљана Здравковић

Миљана Здравковић

Дипломирани дефектолог
Александра Николић

Александра Николић

Дефектолог-олигофренолог
Татјана Радовић

Татјана Радовић

Медицинска сестра
Звездија Муса

Звездија Муса

Медицинска сестра
mr Лидија Николић Новаковић

mr Лидија Николић Новаковић

Психомоторни реедукатор
Василије Балош

Василије Балош

Дефектолог - олигофренолог и сурдоаудиолог
Сања Могоровић

Сања Могоровић

Дефектолог - олигофренолог
Ива Билаловић

Ива Билаловић

Дефектолог - олигофренолог
Вера Јовановић

Вера Јовановић

Дефектолог - олигофренолог
Живка Васић

Живка Васић

Професор италијанског језика
Татјана Марић

Татјана Марић

Професор енглеског језика
Тамара Васиљевић

Тамара Васиљевић

Дефектолог - олигофренолог
Тамара Шушкић

Тамара Шушкић

Професор италијанског језика
Срђан Миладиновић

Срђан Миладиновић

Дефектолог - олигофренолог
Слађана Лалић Гајица

Слађана Лалић Гајица

Дефектолог - логопед
Славица Роксандић

Славица Роксандић

Дефектолог - олигофренолог
Рената Лукенић Гаши

Рената Лукенић Гаши

Дефектолог - олигофренолог
Рада Миладиновић

Рада Миладиновић

Дефектолог - олигофренолог
Маја Марић

Маја Марић

Дефектолог - логопед