OŠ ``Novi Beograd``
(011) 30-17-491

All Team Members

Vera Ilic

Vera Ilic

Defektolog - oligofrenolog
Jadranka Rajević

Jadranka Rajević

Defektolog - oligofrenolog
mr Lidija Nikolić

mr Lidija Nikolić

Psihomotorni reedukator
Vasilije Baloš

Vasilije Baloš

Defektolog - oligofrenolog i surdoaudiolog
Sanja Mogorović

Sanja Mogorović

Defektolog - oligofrenolog
Iva Bilalović

Iva Bilalović

Defektolog - oligofrenolog
Vera Jovanović

Vera Jovanović

Defektolog - oligofrenolog
Živka Vasić

Živka Vasić

Profesor italijanskog jezika
Tatjana Marić

Tatjana Marić

Profesor engleskog jezika
Tamara Vasiljević

Tamara Vasiljević

Defektolog - oligofrenolog
Tamara Šuškić

Tamara Šuškić

Profesor italijanskog jezika
Srđan Miladinović

Srđan Miladinović

Defektolog - oligofrenolog
Slađana Lalić Gajica

Slađana Lalić Gajica

Defektolog - logoped
Slavica Roksandić

Slavica Roksandić

Defektolog - oligofrenolog
Renata Lukenić Gaši

Renata Lukenić Gaši

Defektolog - oligofrenolog
Rada Miladinović

Rada Miladinović

Defektolog - oligofrenolog
Milena Ljubić

Milena Ljubić

Defektolog - oligofrenolog
Maja Marić

Maja Marić

Defektolog - logoped
Ksenija Dabić

Ksenija Dabić

Defektolog - oligofrenolog
Jelena Tapušković

Jelena Tapušković

Psihomotorni reedukator