ОШ ``Нови Београд``
(011) 30-17-491

Индивидуални наставници

mr Лидија Николић Новаковић

mr Лидија Николић Новаковић

Психомоторни реедукатор
Слађана Лалић Гајица

Слађана Лалић Гајица

Дефектолог - логопед
Маја Марић

Маја Марић

Дефектолог - логопед
Јелена Тапушковић

Јелена Тапушковић

Психомоторни реедукатор
Мирјана Стевановић

Мирјана Стевановић

Наставник за алтернативну и аугментативну комуникацију и асистивну технологију
Тања Бубић

Тања Бубић

Психомоторни реедукатор