OŠ ``Novi Beograd``
(011) 30-17-491

Individualni nastavnici

mr Lidija Nikolić

mr Lidija Nikolić

Psihomotorni reedukator
Slađana Lalić Gajica

Slađana Lalić Gajica

Defektolog - logoped
Maja Marić

Maja Marić

Defektolog - logoped
Jelena Tapušković

Jelena Tapušković

Psihomotorni reedukator