Kolektiv OŠ Novi Beograd

Naš tim

Upoznajte nas
Kolektiv OŠ Novi Beograd

Aleksa Marković

Profesor muzičke kulture

Aleksa Rajković

Profesor muzičke kulture

Aleksandra Milčić

Medicinska sestra

Alma Anđelković

defektolog - oligofrenolog

Ana Brajović

defektolog - ologofrenolog

Ana Ognjanović

Socijalni radnik

Biljana Nišavić

Spremačica

Borislav Cvetković

Profesor fizičkog vaspitanja

Branka Arambašić

Defektolog - oligofrenolog

Branka Lazarević

Defektolog - oligofrenolog

Branka Prodanić

Defektolog - oligofrenolog

Danijela Kojić

Sekretar

Dragana Mladenović

Defektolog - oligofrenolog

Emilija Cep

Defektolog - oligofrenolog

Irena Čović

Profesor fizičkog vaspitanja

Iva Bilalović

Defektolog - oligofrenolog

Jadranka Rajević

Defektolog - oligofrenolog

Jelena Čuha

Defektolog - oligofrenolog

Jelena Mitić

Psiholog

Jelena Tapušković

Psihomotorni reedukator

Ksenija Dabić

Defektolog - oligofrenolog

Maja Marić

Defektolog - logoped

Milena Ljubić

Defektolog - oligofrenolog

Milunika Petrović

Direktorka

mr Lidija Nikolić

Psihomotorni reedukator

Rada Miladinović

Defektolog - oligofrenolog

Renata Lukenić Gaši

Defektolog - oligofrenolog

Sanja Mogorović

Defektolog - oligofrenolog

Slađana Lalić Gajica

Defektolog - logoped

Slavica Roksandić

Defektolog - oligofrenolog

Srđan Miladinović

Defektolog - oligofrenolog

Tamara Šuškić

Profesor italijanskog jezika

Tamara Vasiljević

Defektolog - oligofrenolog

Tatjana Marić

Profesor engleskog jezika

Vasilije Baloš

Defektolog - oligofrenolog i surdoaudiolog

Vera Ilic

Defektolog - oligofrenolog

Vera Jovanović

Defektolog - oligofrenolog

Živka Vasić

Profesor italijanskog jezika

Alma Anđelković

defektolog - oligofrenolog

Ana Brajović

defektolog - ologofrenolog

Branka Arambašić

Defektolog - oligofrenolog

Branka Lazarević

Defektolog - oligofrenolog

Branka Prodanić

Defektolog - oligofrenolog

Dragana Mladenović

Defektolog - oligofrenolog

Emilija Cep

Defektolog - oligofrenolog

Iva Bilalović

Defektolog - oligofrenolog

Jadranka Rajević

Defektolog - oligofrenolog

Jelena Čuha

Defektolog - oligofrenolog

Jelena Tapušković

Psihomotorni reedukator

Ksenija Dabić

Defektolog - oligofrenolog

Milena Ljubić

Defektolog - oligofrenolog

Milunika Petrović

Direktorka

mr Lidija Nikolić

Psihomotorni reedukator

Rada Miladinović

Defektolog - oligofrenolog

Renata Lukenić Gaši

Defektolog - oligofrenolog

Sanja Mogorović

Defektolog - oligofrenolog

Slavica Roksandić

Defektolog - oligofrenolog

Srđan Miladinović

Defektolog - oligofrenolog

Tamara Vasiljević

Defektolog - oligofrenolog

Vasilije Baloš

Defektolog - oligofrenolog i surdoaudiolog

Vera Ilic

Defektolog - oligofrenolog

Vera Jovanović

Defektolog - oligofrenolog

Branka Arambašić

Defektolog - oligofrenolog

Maja Marić

Defektolog - logoped

Slađana Lalić Gajica

Defektolog - logoped

Jadranka Rajević

Defektolog - oligofrenolog

Vasilije Baloš

Defektolog - oligofrenolog i surdoaudiolog

Aleksa Marković

Profesor muzičke kulture

Aleksa Rajković

Profesor muzičke kulture

Borislav Cvetković

Profesor fizičkog vaspitanja

Irena Čović

Profesor fizičkog vaspitanja

Tamara Šuškić

Profesor italijanskog jezika

Tatjana Marić

Profesor engleskog jezika

Živka Vasić

Profesor italijanskog jezika

Jelena Tapušković

Psihomotorni reedukator

Maja Marić

Defektolog - logoped

mr Lidija Nikolić

Psihomotorni reedukator

Slađana Lalić Gajica

Defektolog - logoped

Како одабрати праву школу за детеса сметњама у развоју

Контакт инфо

ОШ Нови Београд
Школа за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом

АДРЕСАНародних хероја 12, Нови Београд

ТЕЛЕФОН(011) 30 17 491(011) 30 17 491

Е-поштаosnovibeograd011@gmail.com