ОШ ``Нови Београд``
(011) 30-17-491

Колектив – ОШ „Нови Београд“

Наш тим

Упознајте нас
Колектив ОШ Нови Београд

mr Лидија Николић Новаковић

Психомоторни реедукатор

Алекса Рајковић

Profesor muzičke kulture

Алма Анђелковић

defektolog - oligofrenolog

Ана Брајовић

defektolog - ologofrenolog

Ана Огњановић

Socijalni radnik

Борислав Цветковић

Profesor fizičkog vaspitanja

Бранка Арамбашић

Defektolog - oligofrenolog

Бранка Лазаревић

Defektolog - oligofrenolog

Бранка Проданић

Defektolog - oligofrenolog

Василије Балош

Дефектолог - олигофренолог и сурдоаудиолог

Вера Илић

Дефектолог - олигофренолог

Вера Јовановић

Дефектолог - олигофренолог

Драгана Младеновић

Defektolog - oligofrenolog

Емилија Цеп

Defektolog - oligofrenolog

Живка Васић

Професор италијанског језика

Ива Билаловић

Дефектолог - олигофренолог

Ирена Човић

Profesor fizičkog vaspitanja

Јелена Тапушковић

Психомоторни реедукатор

Јелена Чуха

Дефектолог - олигофренолог

Ксенија Дабић

Дефектолог - олигофренолог

Маја Марић

Дефектолог - логопед

Милуника Петровић

Директорка

Рада Миладиновић

Дефектолог - олигофренолог

Рената Лукенић Гаши

Дефектолог - олигофренолог

Сања Могоровић

Дефектолог - олигофренолог

Славица Роксандић

Дефектолог - олигофренолог

Слађана Лалић Гајица

Дефектолог - логопед

Срђан Миладиновић

Дефектолог - олигофренолог

Тамара Васиљевић

Дефектолог - олигофренолог

Тамара Шушкић

Професор италијанског језика

Татјана Марић

Професор енглеског језика

mr Лидија Николић Новаковић

Психомоторни реедукатор

Алма Анђелковић

defektolog - oligofrenolog

Ана Брајовић

defektolog - ologofrenolog

Бранка Арамбашић

Defektolog - oligofrenolog

Бранка Лазаревић

Defektolog - oligofrenolog

Бранка Проданић

Defektolog - oligofrenolog

Василије Балош

Дефектолог - олигофренолог и сурдоаудиолог

Вера Илић

Дефектолог - олигофренолог

Вера Јовановић

Дефектолог - олигофренолог

Драгана Младеновић

Defektolog - oligofrenolog

Емилија Цеп

Defektolog - oligofrenolog

Ива Билаловић

Дефектолог - олигофренолог

Јелена Тапушковић

Психомоторни реедукатор

Јелена Чуха

Дефектолог - олигофренолог

Ксенија Дабић

Дефектолог - олигофренолог

Милуника Петровић

Директорка

Рада Миладиновић

Дефектолог - олигофренолог

Рената Лукенић Гаши

Дефектолог - олигофренолог

Сања Могоровић

Дефектолог - олигофренолог

Славица Роксандић

Дефектолог - олигофренолог

Срђан Миладиновић

Дефектолог - олигофренолог

Тамара Васиљевић

Дефектолог - олигофренолог

Бранка Арамбашић

Defektolog - oligofrenolog

Маја Марић

Дефектолог - логопед

Слађана Лалић Гајица

Дефектолог - логопед

Василије Балош

Дефектолог - олигофренолог и сурдоаудиолог

Алекса Рајковић

Profesor muzičke kulture

Борислав Цветковић

Profesor fizičkog vaspitanja

Живка Васић

Професор италијанског језика

Ирена Човић

Profesor fizičkog vaspitanja

Тамара Шушкић

Професор италијанског језика

Татјана Марић

Професор енглеског језика

mr Лидија Николић Новаковић

Психомоторни реедукатор

Јелена Тапушковић

Психомоторни реедукатор

Маја Марић

Дефектолог - логопед

Слађана Лалић Гајица

Дефектолог - логопед

Како одабрати праву школу за детеса сметњама у развоју

Контакт инфо

ОШ Нови Београд
Школа за децу са сметњама у развоју и инвалидитетом

АДРЕСАНародних хероја 12,
11070 Нови Београд

ТЕЛЕФОН(011) 30 17 491(011) 30 17 491

Е-поштаosnovnaskolanbgd11070nbgd@gmail.com