OŠ ``Novi Beograd``
(011) 30-17-491

All Team Members

Jelena Čuha

Jelena Čuha

Defektolog - oligofrenolog
Irena Čović

Irena Čović

Profesor fizičkog vaspitanja
Emilija Cep

Emilija Cep

Defektolog - oligofrenolog
Dragana Mladenović

Dragana Mladenović

Defektolog - oligofrenolog
Branka Lazarević

Branka Lazarević

Defektolog - oligofrenolog
Branka Prodanić

Branka Prodanić

Defektolog - oligofrenolog
Branka Arambašić

Branka Arambašić

Defektolog - oligofrenolog
Borislav Cvetković

Borislav Cvetković

Profesor fizičkog vaspitanja
Ana Ognjanović

Ana Ognjanović

Socijalni radnik
Ana Brajović

Ana Brajović

defektolog - ologofrenolog
Alma Anđelković

Alma Anđelković

defektolog - oligofrenolog
Aleksa Rajković

Aleksa Rajković

Profesor muzičke kulture
Aleksandra Milčić

Aleksandra Milčić

Medicinska sestra
Aleksa Marković

Aleksa Marković

Profesor muzičke kulture