Шта је опсервација?

Не постоје два иста човека. Близанци су само наизглед исти а у ствари се у многоме разликују. Тако је и са децом, не постоје два иста детета. Свако дете ће  на својствен начин реаговати на одређене задатке, стимулусе, проблеме, ситуације… Зато је важно упознати дете и открити што више дететових потенцијала. Баш због тога важна је опсервација, односно посматрање детета у свакодневној, слободној игри како би план будућих активности био прилагођен индивидуалним потребама детета.

Опсервација (посматрање), је посебно важан аспект у раду са децом са сметњама у развоју. Може се ближе објаснити кроз следеће: праћење понашања детета/ученика, његовог разумевања и конкретних реакција, као и различитих облика понашања. Детекција промена у понашању и њихова компарација са облицима понашања који су им претходили. Увиђање напредовања или регресије у психофизичком функционисању, као предуслов за адекватно реаговање.

Опсервација је важан корак у нашем третману у ком и родитељ / старатељ има веома важну улогу. Опсервацијом упознајемо дете и циљ нам је откривање што више потенцијала детета јер су они полазна основа доброг индивидуалног образовног плана.