Припремни предшколски програм

Припремни предшколски програм реализује се у предшколским установама али и у основним школама.

Основна школа „Нови Београд“ спроводи припремни предшколски програм и за то је добила сагласност Министарства. Програм спроводе дефектолози у складу са индивидуалним потребама и карактеристикама сваког детета.

Има ли разлике у предшколском програму у школи и вртићу?

Често родитељи постављају питања: Да ли је боље да дете крене у предшколско при вртићу или при школи? Да ли уопште има разлике у припремном  програму? Одмах ћемо да разрешимо ту дилему. Припремни програм прописало је Министарство просвете и његова реализација мора бити иста и при основним школама и при вртићима.

Ако сте већ одлучили у коју ће школу веше дете ићи ми вам препоручујемо да припремни предшколски програм похађа баш у тој школи. (Наравно, подразумева се да школа има припремни предшколски програм.) А ево и зашто:

Из нашег искуства

На овај начин дете се постепено навикава на нову средину, наставнике, школу. Тако ће у први разред кренути знатно растерећеније него да ту сад долази. Број деце у групама у школи и вртићу може знатно да варира што може утицати и на сам квалитет рада. Наше су групе мале па ће тако већина (можда и сва деца) бити другари и у првом разреду. То ће знатно олакшати сналажење и привикавање на школу.

Припремни предшколски програм у ОШ „Нови Београд“

Припрема за школу подразумева привикавање на нову средину. Припремни предшколски програм основне школе „Нови Београд” заснован је на Моделу Б и подразумева усмерене и слободне активност.

Усмерене активности

Путем усмерених активности у васпитној групи предшколске деце у основној школи плански и организовано се спроводи васпитно образовни рад. Kроз игру се усвајају елементарна знања из више области. То је специфичан облик рада на упознавању елементарних чињеница из дечијег окружења и то унапред планираних васпитно образовних садржаја.

У припремној групи се реализују усмерене активности из следећих области: Развој говора, Почетно читање и писање, Развој почетних математичких појмова, Упознавање природне и друштвене средине, Физичко васпитање, Ликовно васпитање, Музичко васпитање.

Слободне активности

Путем слободног избора теме, садржаја и средстава дете улази у свет личне имагинације. Употреба играчака и разних игара помоћу њих, кроз цртање, моделовање, конструисање, причање прича, прегледање и читање сликовница, неговање цвећа, кроз бригу о животињама, дежурство, помоћ васпитачу, уређење радног простора, самопослуживање, пружање помоћи друговима и сл.

Васпитач упознаје физичке и менталне могућности, интересовања, степен истрајности у раду, степен толеранције и способности учешћа у колективним активностима сваког детета понаособ.

Галерија слика