Монтесори педагогија

Примена монтесори педагогије у нашој школи има дугу традицију. Третман се своди на непосредан рад са децом у настави у првом образовном циклусу и индивидуални рад психомоторног реедукатора. Рад по Монтесори принципу се заснива на потребама и способностима сваког детета и успостављању адекватних социјалних односа наставник-дете и дете-дете.

Основна лекција при раду са материјалима у три корака:

  •  “Ово је цилиндар” – именовање материјала
  •  “Покажи ми цилиндар” – препознавање од стране ученика и
  •  “Шта је ово” – ученик именује предмет

..Научити једно дете да једе, да се пере, да се облачи много је дужи, тежи и стрпљивији посао него хранити га, прати и облачити… Први посао је посао едукатора, други је нижи и лакши посао слуге… Посао не само лак него и опасан, који затвара путеве, који ствара препреке у животу детета.. (Марија Монтесори)

Монтесори учионица

Montesori učionica

Амбијент Монтесори учионице је прилагођен потребама детета и садржи материјале за подстицање физичког, интелектуалног и социјалног развоја. Пружа могућност детету да се игра и да ради на начин који њему највише прија. У амбијенту ученик бира материјале за рад, истражује могућности и развија своје способности. Основне одлике Монтесори амбијента су: слобода, структура и ред, реалност и природа, лепота и атмосфера и заједнички живот. Прибори се налазе на отвореним полицама, на дохват деци.

Монтесори материјали

Материјал који се користи стимулише потребу за активношћу и кретањем ученика, радовање покрету и сврсисходно усмеравање покрета. Богаћење искуства и давање сигурности доводи до успостављања реда и организације самосталнијег рада деце.

Подручја материјала

Montesori polica

  • Материјали за вежбе практичног живота 
  • Материјали за подстицање сензорих способности
  • Материјали за развој говора
  • Материјали за космичко образовање и
  • Материјали за вежбе математике
  • Развој животних вештина

Циљеви примене вежби из области практичног живота су:

задовољити дечију потребу за редом и независношћу, развити координацију око-рука, развијање крупне и фине моторике и развој концентрације.

Постоје четири групе вежби из области практичног живота: основни покрети и прелиминарне активности, вежбе за бригу о себи, вежбе за бригу о околини и вежбе за развој социјалних вештина и учтивости.

Сензорно рецептивни материјали

Материјали за развијање чула вида, додира, за развијање осећаја тежине, чула мириса, чула укуса и за осећај стереогностике. Дете апстрактне појмове опипава и доживљава, тада постаје свесно појмова и појава које га окружују. Циљ употребе ових материјала је развијање неразвијених чула и самим тим их чини осетљивим на подстицаје из околине.

Галерија слика