Nastava u OŠ Novi Beograd

U našoj školi nastava se odvija u periodu od 8:00 dо 16:10 časova i organizovana je u dve smene. Nastava se odvija po režimu poludnevne, celodnevne nastave i produženog boravka. Razrede pohađaju učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom

Produženi boravak je besplatnog karaktera i radi od 07.00 do 17:30 časova. Dopunska nastava, dodatna nastava, sekcije i izborni predmeti realizuju se posle časova redovne nastave.Didaktički materijal

U školi se nastava realizuje po redovnom nastavnom planu i programu uz izradu IOP-a kojima su obrazovni ciljevi, očekivani ishodi i nastavni sadržaji prilagođeni svakom učeniku. Stručni nastavni kadar , stručnjaci različitih profila timskim radom doprinose pronalaženju najboljeg rešenja za svako dete

Osnovno školsko obrazovanje

Osnovno školsko obrazovanje traje 8 godina i podeljeno je u dva ciklusa.

Prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja traje od I do IV razreda.
Drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja traje od V do VIII razreda.
Pripremno predškolsko vaspitanje i obrazovanje traje minimum četiri meseca počev od šeste navršene kalendarske godine deteta.

Nastava – organizacija

Organizacija nastave osnovnog obrazovanja i vaspitanja realizuje se po principu razredne, predmetne, celodnevne nastave i nastave po grupi predmeta.

Prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Prema nastavnom planu od prvog do četvrtog razreda izučavaju se obavezni i izborni predmeti, a obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se kroz časove redovne i dopunske nastave i drugih oblika obrazovno – vaspitnog rada.

Od prvog do četvrtog razreda pohađaju sledeće izborne predmete:
• Ruka u testu
• Narodna tradicija
• Čuvari prirode
• Od igračke do računara
U toku godine učenici pohađaju samo jedan od ponuđenih predmeta. Anketiranje učenika za izbor predmeta se vrši krajem tekuće školske godine za narednu školsku godinu.

Red

broj

A. OBAVEZNI NASTAVNI

PREDMETI

PRVI
RAZRED
DRUGI
RAZRED
TREĆI RAZRED ČETVRTI RAZRED
ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.
1. Srpski jezik 5 180 5 180 5 180 5 180
2. Matematika 5 180 5 180 5 180 5 180
3. Svet oko nas 2 72 2 72
4. Priroda i društvo 2 72 2 72
5. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 72
6. Likovna kultura 1 36 2 72 2 72 2 72
7. Muzička kultura 1 36 1 36 1 36 1 36
8. Fizičko vaspitanje 3 108 3 108 3 108 3 108

Drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Prema nastavnom planu od petog do osmog razreda izučavaju se obavezni i izborni predmeti, a obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se kroz časove redovne i dopunske nastave i drugih oblika vaspitno-obrazovnog rada.

Od petog do osmog razreda pohađaju sledeće izborne predmete:
• Crtanje, slikanje, vajanje
• Svakodnevni život u prošlosti
• Hor i orkestar
• Informatika i računarstvo
• Izabrani sport – rukomet i odbojka

U toku godine učenici pohađaju samo jedan od ponuđenih predmeta. Anketiranje učenika za izbor predmeta se vrši krajem tekuće školske godine za narednu školsku godinu.

Red.

broj

A.OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI PETI
RAZRED
ŠESTI
RAZRED
SEDMI
RAZRED
OSMI
RAZRED
ned. god. ned. god. ned. god. ned. god.
1. Srpski jezik 5 180 4 144 4 144 4 136
2. Prvi strani j. Engleski jezik 2 72 2 72 2 72 2 72
3. Likovna kultura 2 72 1 36 1 36 1 34
4. Muzička kultura 2 72 1 36 1 36 1 34
5. Istorija 1 36 2 72 2 72 2 68
6. Geografija 1 36 2 72 2 72 2 68
7. Fizika / / 2 72 2 72 2 68
8. Matematika 4 144 4 144 4 144 4 136
9. Biologija 2 72 2 72 2 72 2 68
10. Hemija / / / / 2 72 2 68
11. Tehničko i informatičko o. / / 2 72 2 72 2 68
12. Fizičko vaspitanje / / 2 72 2 72 2 68
13. Tehnika i tehnologija 2 72 / /
14. Informatika i računarstvo 1 36 / /
15 Fizičko i zdravstveno vaspitanje 2 72 / /
Galerija slika