Продужени боравак у основној школи „Нови Београд“ омогућен је ђацима чији су родитељи запослени и који не могу самостално да одлазе кући или да без надзора проводе време до доласка родитеља.

Савремени начин живота све већем броју родитеља намеће потребу збрињавања деце школског узраста пре и после наставе. Продужени дневни рад – продужени боравак, један је од модела којим се може квалитетно и структурално решити овај проблем. На тај начин и продужени боравак пружа могућности деловања у сврху правилног развоја и раста сваког детета.

Продужени боравак у ОШ „Нови Београд“

Пре или после редовне наставе, у зависности од потреба родитеља, у нашој школи организује се рад у продуженом боравку у периоду од 7.00 до 17.00 часова.

Дефектолози који раде у продуженом боравку договарају се и усклађују своје активности са наставницима-дефектолозима из редовне наставе. Такође, активно сарађују са

Остваривање циљева и развој кључних подручја се остварују усмеравањем рада на садржаје који су саставни део ИОП-а као и других садржаја утврђених школским програмом и мерама подршке ученику. Време предвиђено за реализацију пратећих активности реализује се у складу са циљевима рада које има Продужени боравак , имајући увек на уму узраст, здравствено стање, медикацију и могућности детета.

Активности у продуженом боравку

Пратеће активности се реализирају у периоду слободног времена и подељене су тематски у пет група:

  • Мала школа великих ствари
  • Оловка пише срцем
  • Шарам – стварам
  • Певам, плешем, глумим
  • Игре без граница

Осим дефектолошког рада спроводе се и спортско-рекративне активности као и друге активности у социјалном пољу. Ђаци корисници боравка одлазе у организоване шетње, излете и узимају учешће у манифестацијама културно-забавног и спортског карактера.

Простор и исхрана

Програм рада у продуженом боравку реализује се првенствено у за то неменској учионици али и у свим расположивим просторијама у школи, укључујући и спортску салу, школско двориште, сензорну собу. Просторије у којима ученици проводе већи део дана су светле и довољно велике. У тим учионицама постоји аудио-визуална опрема, дидактичка средства, компјутери, таблет рачунари, x-боx конзола, монтесори материјал, ААк картице, угаоне гарнитуре за пасиван одмор..

Ђаци Продуженог боравка имају исхрану, негу и стручни третман који реализују: дефектолози, медицинске сестре, професери физичког васпитања, професори музичке културе и стручни сарадници.

Током боравка у школи ученицима је осигуран један кувани топли оброк и две ужине. Kако би се ученицима омогућило, а учитељима олакшало усвајање правила понашања за време оброка, терпезарија је естетски уређена и прикладно опремљена.

Игре, спорт и рекреација: задовољавање потреба за кретањем; игре опонашања, импровизовање игара у самосталној режији, поправљање координације покрета, групно импровизовање игара пропраћено ритмом, покретом и мимиком; елементарне игре, групне игре, спортске игре, такмичарске игре итд.

Галерија слика