Produženi boravak u osnovnoj školi „Novi Beograd“ omogućen je đacima koji ne mogu samostalno da odlaze kući ili da bez nadzora provode vreme do dolaska roditelja.

Savremeni način života sve većem broju roditelja nameće potrebu zbrinjavanja dece školskog uzrasta pre i posle nastave. Produženi dnevni rad – produženi boravak, jedan je od modela kojim se može kvalitetno i strukturalno rešiti ovaj problem. Na taj način i produženi boravak pruža mogućnosti delovanja u svrhu pravilnog razvoja i rasta svakog deteta.

Produženi boravak u OŠ „Novi Beograd

Pre ili posle redovne nastave, u zavisnosti od potreba roditelja, u našoj školi organizuje se rad u produženom boravku u periodu od 7.00 do 17.00 časova.

Defektolozi koji rade u produženom boravku dogovaraju se i usklađuju svoje aktivnosti sa nastavnicima-defektolozima iz redovne nastave. Takođe, aktivno sarađuju sa logopedom, reedukatorom psihomotorike, socijalnim radnikom i psihologom škole.

Ostvarivanje ciljeva i razvoj ključnih područja se ostvaruju usmeravanjem rada na sadržaje koji su sastavni deo IOP-a kao i drugih sadržaja utvrđenih školskim programom i merama podrške učeniku. Vreme predviđeno za realizaciju pratećih aktivnosti realizuje se u skladu sa ciljevima rada koje ima Produženi boravak , imajući uvek na umu uzrast, zdravstveno stanje, medikaciju i mogućnosti deteta.

Aktivnosti u našem boravku

Prateće aktivnosti se realiziraju u periodu slobodnog vremena i podeljene su tematski u pet grupa:

  • Mala škola velikih stvari
  • Olovka piše srcem
  • Šaram – stvaram
  • Pevam, plešem, glumim
  • Igre bez granica

Osim defektološkog rada sprovode se i sportsko-rekrativne aktivnosti kao i druge aktivnosti u socijalnom polju. Đaci korisnici boravka odlaze u organizovane šetnje, izlete i uzimaju učešće u manifestacijama kulturno-zabavnog i sportskog karaktera.

Prostor i ishrana

Program rada u produženom boravku realizuje se prvenstveno u za to nemenskoj učionici ali i u svim raspoloživim prostorijama u školi, uključujući i sportsku salu, školsko dvorište, senzornu sobu. Prostorije u kojima učenici provode veći deo dana su svetle i dovoljno velike. U tim učionicama postoji audio-vizualna oprema, didaktička sredstva, kompjuteri, tablet računari, x-box konzola, montesori materijal, AAk kartice, ugaone garniture za pasivan odmor..

Đaci Produženog boravka imaju ishranu, negu i stručni tretman koji realizuju: defektolozi, medicinske sestre, profeseri fizičkog vaspitanja, profesori muzičke kulture i stručni saradnici.

Tokom boravka u školi učenicima je osiguran jedan kuvani topli obrok i dve užine. Kako bi se učenicima omogućilo, a učiteljima olakšalo usvajanje pravila ponašanja za vreme obroka, terpezarija je estetski uređena i prikladno opremljena.

Igre, sport i rekreacija: zadovoljavanje potreba za kretanjem; igre oponašanja, improvizovanje igara u samostalnoj režiji, popravljanje koordinacije pokreta, grupno improvizovanje igara propraćeno ritmom, pokretom i mimikom; elementarne igre, grupne igre, sportske igre, takmičarske igre itd.

Galerija slika